< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

OK; Enquete; deponering onderzoeksverslag; art. 2:353 BW

Uitspraakbeschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.297.858/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 22 november 2022

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DIGITAL CONTROL CONSULTANCY HOLDING B.V.,

gevestigd te Valburg,

3. [B],

wonende te [....] ,

4. [C],

wonende te [....] ,

VERZOEKERS tevens BELANGHEBBENDEN met betrekking tot het zelfstandig tegenverzoek,

advocaat: mr. J.J.M. van Lint, kantoorhoudende te Sassenheim,

t e g e n

1. de stichting

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR IMMUHOLD,

gevestigd te Doornenburg,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

IMMUHOLD B.V.,

gevestigd te Doornenburg,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CBMR SCIENTIFIC NANOSCIENCE B.V.,

gevestigd te Doornenburg,

VERWEERSTERS,

advocaat: mr. J.J.M. van Lint, kantoorhoudende te Sassenheim,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A MILLION DREAMS B.V.,

gevestigd te Tegelen,

2. de vennootschap naar Engels recht

CAMBRIDGE & CO INT.LLP.,

gevestigd te Feltham (Verenigd Koninkrijk),

3. [D],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN, belanghebbenden,

advocaat: mr. H.M.L. Dings, kantoorhoudende te Venlo,

e n

4 [E] ,

wonende te [....] ,

5. [F],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN met betrekking tot het zelfstandig tegenverzoek,

advocaat: mr. J.J.M. van Lint, kantoorhoudende te Sassenheim.

Hierna zullen partijen (ook) als volgt worden aangeduid:

verweersters als respectievelijk STAK, ImmuHold en CBMR en de laatste twee gezamenlijk als ImmuHold c.s.,

belanghebbenden sub 1 tot en met 3 als respectievelijk A Million Dreams, Cambridge, [D] en deze drie gezamenlijk ook als [D] c.s.

1 Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 4 en 25 november 2021, 13 januari 2022 en 31 oktober 2022, en de beschikking van de raadsheer-commissaris van 23 september 2022 in deze zaak.

1.2

Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van ImmuHold en CBMR over de periode vanaf 1 augustus 2020 en mr. C.J. Van Dijk (hierna: de onderzoeker) benoemd teneinde het onderzoek te verrichten. Daarnaast heeft zij, bij wijze van onmiddellijke voorziening en voor de duur van de procedure, Cambridge geschorst als bestuurder van ImmuHold. In de beschikking van 13 januari 2022 zijn de onderzoekskosten vastgesteld.

1.3

Bij beschikking van 23 september 2022 heeft de raadsheer-c0mmissaris [D] c.s. niet ontvankelijk verklaard in hun primaire verzoek tot vervanging van de onderzoeker alsmede hun subsidiaire verzoek afgewezen tot het geven van een aanwijzing aan de onderzoeker om het onderzoek te hervatten en de in de reactie van [D] c.s. op het onderzoeksrapport genoemde (en nog niet-onderzochte en/of vermelde) feiten in zijn bevindingen te betrekken.

1.4

Bij beschikking van 31 oktober 2022 heeft de Ondernemingskamer op verzoek van de onderzoeker het bedrag dat het onderzoek maximaal mag kosten verhoogd van € 15.000 tot €20.000, te vermeerderen met BTW.

1.5

Bij brief van 21 november 2022 heeft de onderzoeker het verslag met bijlagen van het in 1.2 bedoelde onderzoek aan de Ondernemingskamer doen toekomen.

1.6

De griffier heeft het verslag met bijlagen vandaag ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd.

2 De gronden van de beslissing

De Ondernemingskamer heeft kennis genomen van het verslag met bijlagen van het onderzoek. Gelet op de inhoud daarvan en op de overigens in deze zaak betrokken belangen, acht de Ondernemingskamer termen aanwezig om op de voet van artikel 2:353 lid 2 BW te bepalen dat het verslag met bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt dat het verslag met bijlagen van het bij de beschikking van 4 november 2021 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van ImmuHold B.V. en CBMR Scientific Nanoscience B.V. ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar hij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.C. Meijer en mr. A.J. Wolfs raadsheren, prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en mr. D. Koopmans, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Prins, griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. A.W.H. Vink op 22 november 2022.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature