< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ondernemingskamer - vaststelling onderzoeksbudget

Uitspraakbeschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.291.433/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 27 oktober 2022

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BEHEERSMAATSCHAPPIJ JOHEMA B.V.,

gevestigd te Budel,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

VERZOEKSTERS,

advocaten: mrs. W.L.H. Aerts en R.A.M.D. Smit, kantoorhoudende te Eindhoven,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BEHEERSMAATSCHAPPIJ JOHEMA B.V.,

gevestigd te Budel,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te Budel,

VERWEERSTERS,

e n t e g e n

1 [B] ,

wonend te [....] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[C] ,

gevestigd te [....] ,

3. de vennootschap naar Belgisch recht SPYKE N.V.,

gevestigd te Pelt, België,

advocaten: mr. Louwerier, kantoorhoudende te Breda,

4 [D] ,

wonend te [....] ,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[E] ,

gevestigd te [....] ,

6. de besloten vennootschap naar Belgisch recht

STERU N.V.,

gevestigd te Pelt, België,

BELANGHEBBENDEN.

In het vervolg zullen partijen (ook) worden aangeduid als:

belanghebbende sub 1 met [B] ;

belanghebbende sub 2 met [C] ;

belanghebbende sub 4 met [D] ; en

belanghebbende sub 5 met [E] .

1 Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 12 mei en 20 mei 2021 in deze zaak.

1.2

Bij de beschikking van 12 mei 2021 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van [A] en Beheersmaatschappij Johema B.V. over de periode vanaf 1 januari 2019, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, alsmede – bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding – een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon tot bestuurder van [A] en Beheersmaatschappij Johema B.V. benoemd en bepaald dat de volgende aandelen ten titel van beheer worden overgedragen aan een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon:

o één aandeel in [A] , gehouden door [C] ;

o één aandeel in [A] , gehouden door [E] ;

o één aandeel in Beheersmaatschappij Johema B.V., gehouden door Spyke N.V.;

o één aandeel in Beheersmaatschappij Johema B.V., gehouden door Steru N.V.

1.3

Bij beschikking van 20 mei 2021 zijn mr. P.D. Olden (verder: Olden) als onderzoek, W.L. Meijer (verder: Meijer) als bestuurder en mr. P.W. Schreurs (verder: Schreurs) als beheerder aangewezen zoals bedoeld in de beschikking van 12 mei 2021.

1.4

De onderzoeker heeft per e-mailbericht van 16 augustus 2021 een plan van aanpak met een begroting van de onderzoekskosten aan de Ondernemingskamer, de advocaten van partijen, Meijer en Schreurs gezonden. De secretaris van de Ondernemingskamer heeft (de advocaten van) partijen, Meijer en Schreurs vervolgens in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de begroting van de kosten. Hierop is (bij herhaling) door partijen aan de Ondernemingskamer het gezamenlijke verzoek gedaan het besluit tot vaststelling van het onderzoeksbudget aan te houden omdat partijen nog met elkaar in gesprek waren over een minnelijke regeling.

1.5

Bij e-mailbericht van 10 oktober 2022 heeft mr. Analbers namens Meijer (in zijn hoedanigheid van bestuurder van [A] en Beheersmaatschappij Johema B.V.) aan de Ondernemingskamer medegedeeld dat het partijen niet is gelukt een regeling te treffen waardoor er geen reden meer bestaat de zaak aan te houden. Mr. Analbers heeft de Ondernemingskamer verzocht om tot vaststelling van het onderzoeksbudget over te gaan. De secretaris van de Ondernemingskamer heeft (de advocaten van) partijen, Meijer en Schreurs vervolgens opnieuw in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de begroting van de kosten.

1.6

Op 10, 18 en 24 oktober 2022 heeft de Ondernemingskamer reacties ontvangen van mr. Schreurs, mr. Louwerier (namens [B] , [C] en Spyke N.V.) en mr. Analbers (namens Meijer, [A] en Beheersmaatschappij Johema B.V.). Geen van partijen heeft commentaar op de begroting van de kosten van het onderzoek als bedoeld in 1.4

2 Gronden van de beslissing

2.1

De onderzoeker heeft het aantal uren dat het onderzoek in beslag zal nemen geraamd en opgave gedaan van zijn uurtarief (€ 400). De onderzoeker begroot dat het onderzoek in totaal € 47.600, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen, zal kosten.

2.2

Er zijn geen bezwaren aangevoerd tegen de begroting van de onderzoeker. De begroting van de te besteden tijd en de daaraan verbonden kosten komt de Ondernemingskamer niet onredelijk voor. De Ondernemingskamer zal derhalve het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vaststellen op € 47.600, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

stelt het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vast op € 47.600, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.M. de Jongh, voorzitter, mr. C.C. Meijer en mr. A.W.H. Vink, raadsheren, prof. dr. mr. S. ten Have en drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom AAG, raden, in tegenwoordigheid van mr. N.E.M. Keereweer, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 27 oktober 2022.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature