< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

OK; Enquete; vaststellen onderzoeksbudget; 2:345, 350 lid 3 BW

Uitspraakbeschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.299.721/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 27 juli 2022

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] ,

gevestigd te [....] ,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[C] ,

gevestigd te [....] ,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[D] ,

gevestigd te [....] ,

VERZOEKSTERS,

advocaten: mr. G.J.R. Kalsbeek en mr. I.J. Rozendal, beiden kantoorhoudende te Rotterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[E] ,

gevestigd te [....] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STEENFABRIEK DE RIJSWAARD B.V.,

gevestigd te Aalst,

VERWEERSTERS,

advocaten: mr. R.G.J. de Haan, mr. M. Keuper en mr. B.S.D. Sanders, allen kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1. de stichting

STICHTING DE RIJSWAARD

gevestigd te Zaltbommel,

de leden van de raad van commissarissen van [E] :

2. [F],

wonende te [....] ,

3. [G] ,

wonende te [....] ,

de leden van de raad van commissarissen van Steenfabriek De Rijswaard B.V.:

4. [F],

wonende te [....] ,

5. [G],

wonende te [....] ,

6. [H],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaten: mr. R.G.J. de Haan, mr. M. Keuper en mr. B.S.D. Sanders, allen kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

7 [I] ,

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDE,

advocaten: mr. V.R.M. Appelman en mr. T.R. Bosker, beiden kantoorhoudende te Rotterdam,

e n t e g e n

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[J] ,

gevestigd te [....] ,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[K] ,

gevestigd te [....] ,

niet verschenen,

BELANGHEBBENDEN.

Hierna zullen partijen en andere (rechts)personen (ook) als volgt worden aangeduid:

verzoeksters ieder afzonderlijk als [A] , [B] , [C] en [D] , en gezamenlijk als [L] ;

verweersters ieder afzonderlijk als BBBZ en als Steenfabriek, en gezamenlijk als Steenfabriek c.s.;

belanghebbenden sub 1 t/m 6 ieder afzonderlijk als STAK, [F] , [G] en [H] ;

Steenfabriek c.s. en belanghebbenden sub 1 t/m 6 gezamenlijk als BBBZ c.s.; en

belanghebbende sub 7 als [I] .

1 Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 3 en 14 februari 2022, 16 maart 2022 en 8 juni 2022 in deze zaak.

1.2

Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Steenfabriek c.s. over de periode vanaf 16 oktober 2019 en mr. F.D. Stibbe (hierna: de onderzoeker) benoemd om het onderzoek te verrichten. Daarnaast heeft zij bij die beschikkingen, bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding, [F] en [G] , uitsluitend wat betreft hun hoedanigheid van voorzitter van de raad van commissarissen van Steenfabriek, geschorst en, voor zover nodig in afwijking van de statuten:

- mr. M. Bijkerk benoemd tot commissaris, tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Steenfabriek met beslissende stem;

- H.H. Kloos benoemd tot commissaris van de raad van commissarissen van BBBZ met doorslaggevende stem.

1.3

In de beschikking van 3 februari 2022 heeft de Ondernemingskamer de onderzoeker verzocht om een plan van aanpak en een begroting van de kosten van het onderzoek te maken en toe te zenden (r.o. 3.28 van die beschikking).

1.4

De onderzoeker heeft bij e-mail van 1 juli 2022 een plan van aanpak met een begroting van de onderzoekskosten aan de Ondernemingskamer toegezonden.

1.5

De secretaris van de Ondernemingskamer heeft de advocaten van partijen bij e-mail van 5 juli 2022 in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de begroting van de kosten.

1.6

Bij e-mail van 8 juli 2022 heeft mr. Kalsbeek de Ondernemingskamer namens [L] bericht akkoord te gaan met de begroting van de kosten door de onderzoeker.

1.7

Bij e-mail van 19 juli 2022 heeft mr. Sanders de Ondernemingskamer namens BBBZ c.s. bericht akkoord te gaan met de begroting van de kosten door de onderzoeker, met dien verstande dat zij van het totaalbedrag wel “licht zijn geschrokken” en de onderzoeker en de Ondernemingskamer verzoeken kritisch naar de kosten van het onderzoek te kijken.

1.8

Van de zijde van [I] is binnen de daartoe gestelde termijn geen bezwaar tegen de begroting van de kosten van de onderzoeker ontvangen.

2 De gronden van de beslissing

2.1

De onderzoeker heeft het aantal uren dat het onderzoek in beslag zal nemen begroot en opgave gedaan van zijn uurtarief. De onderzoeker heeft de totale kosten van het onderzoek begroot op € 120.000 exclusief btw.

2.2

Hoewel het begrote onderzoeksbudget fors te noemen is, heeft de onderzoeker door middel van een specificatie van de door hem te verrichten onderzoekswerkzaamheden met een bijbehorende urenspecificatie, het begrote onderzoeksbudget naar het oordeel van de Ondernemingskamer dusdanig onderbouwd dat dit haar niet onredelijk voorkomt. De Ondernemingskamer hecht daarbij aan de toelichting van de onderzoeker bij de begroting dat in het totaalbedrag van € 120.000 exclusief btw een post onvoorzien is opgenomen van € 15.000 exclusief btw en dat het ‘zeer wel denkbaar is dat onderzoeker ruim binnen de begroting blijft’ indien het onderzoek voorspoedig verloopt. Nu van de zijde van partijen geen inhoudelijke bezwaren tegen de begroting van de onderzoeker zijn ontvangen, zal de Ondernemingskamer het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vaststellen op € 120.000 exclusief btw.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

stelt het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vast op € 120.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.C. Meijer, voorzitter, mr. J.M. de Jongh en mr. T.A.M. Tijhuis, raadsheren, en prof. dr. mr. S. ten Have en drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom AAG, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Prins, griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. C.C. Meijer, raadsheer, op 27 juli 2022.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature