E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2021:3978
Gerechtshof Amsterdam, 200.266.920/01

Inhoudsindicatie:

Bekrachtiging vonnis kantonrechter. Deliveroo valt onder de algemeen verbindend verklaarde cao Beroepsgoederenvervoer.

Uitleg van de werkingssfeer bepaling in de cao aan de hand van de bewoordingen daarvan, het systeem en de structuur van de werkingssfeerbepaling en van aanpalende wetten, en de eventuele onaannemelijkheid van de rechtsgevolgen. Geen beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 3 Wet AVV, artikel 6:248 lid 2 BW

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie