< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

OK; Enquête; beëindiging onmiddellijke voorziening

Uitspraakbeschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.287.560/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 1 november 2021

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENERFUND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERZOEKSTER,

advocaat: thans mr. F. Eikelboom, kantoorhoudende te Amsterdam, voorheen mr. R.Q. Potter,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIOGEN HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. S.C.M. van Thiel, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LAMARO HOLDING B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

BELANGHEBBENDE tevens VERZOEKSTER,

advocaat: mr. G.R.G. Driessen, kantoorhoudende te Rotterdam.

1. Het verloop van het geding

1.1 Partijen worden hieronder aangeduid als Enerfund, Priogen Holding en Lamaro.

1.2 Voor het eerdere verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen in de zaak met nummer 200.268.745/01 van 2 en 5 maart 2020, 14 mei 2020, 26 november 2020, 15 december 2020 en haar beschikking in deze zaak van 1 april 2021 (nummer 200.287.560/01).

1.3 Bij de beschikkingen van 2 en 5 maart 2020 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Priogen Holding en Priogen Energy B.V. over de periode vanaf 1 januari 2018 en drs. E.A. Marseille RA (hierna: de onderzoeker) benoemd als onderzoeker, alsmede bij wijze van onmiddellijke voorziening mr. T.J.M. Lenders (hierna: Lenders) benoemd tot bestuurder van Priogen Holding.

1.4 Op 23 november 2020 heeft de onderzoeker het onderzoeksverslag met bijlagen aan de Ondernemingskamer doen toekomen. Bij de beschikking van 26 november 2020 heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het hiervoor genoemde onderzoeksverslag ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

1.5 Bij de beschikking van 1 april 2021 heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat zich wanbeleid bij Priogen Holding heeft voorgedaan, dat Enerfund verantwoordelijk is voor dat wanbeleid en dat Lamaro, naast Enerfund, mede verantwoordelijk is voor het wanbeleid voor zover dat betrekking heeft op de onzorgvuldige totstandkoming van de transactie in december 2015, kort gezegd bestaande uit de inkoop van gewone aandelen gehouden door Lamaro en de uitgifte aan Lamaro van cumulatief preferente aandelen (in de beschikking van 1 april 2021 aangeduid als de 2015-transactie). Bij wijze van voorziening is Enerfund als bestuurder van Priogen Holding ontslagen en Lenders als bestuurder van Priogen Holding benoemd, vooralsnog voor de duur van één jaar.

1.6 Priogen Holding heeft bij verzoekschrift van 27 oktober 2021 de Ondernemingskamer verzocht om bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad te bepalen dat de bij beschikking van 1 april 2021 getroffen voorziening tot benoeming van Lenders als bestuurder van Priogen Holding per 1 november 2021 eindigt. Bijlage 1 bij het verzoekschrift behelst de schriftelijke instemming met dat verzoek van mr. Driessen namens Lamaro, van mr. Eikelboom namens Enerfund, van Lenders en van [A] (zie hierna 2.1).

2 De gronden van de beslissing

2.1

Priogen Holding heeft aan haar verzoek het volgende ten grondslag gelegd. De Ondernemingskamer heeft in haar beschikking van 1 april 2021 op de voet van artikel 2:357 lid 2 BW bepaald dat Lenders gelet op het ontslag van Enerfund bevoegd is tot werving, selectie en benoeming van een tweede bestuurder van Priogen Holding (dictum en 4.64 van die beschikking). Lenders heeft op 27 juni 2021 [A] benoemd als bestuurder van Priogen Holding. Op 1 oktober 2021 zijn Lamaro, [B] , Enerfund, [C] en Priogen Holding en haar dochtervennootschappen een vaststellingsovereenkomst aangegaan waarin een minnelijke regeling is opgenomen. De hoofdlijnen van deze regeling zijn (i) dat Lamaro de door Enerfund in Priogen Holding gehouden aandelen koopt, (ii) dat Lamaro het kapitaal van Priogen Holding versterkt, (iii) dat Priogen Holding geen verplichtingen meer heeft in verband met de cumulatief preferente aandelen, (iv) dat partijen de juridische procedures beëindigen en (v) dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen. Deze vaststellingsovereenkomst is inmiddels uitgevoerd. Daarmee zijn de geschillen tussen Lamaro en Enerfund opgelost. De onderneming bevindt zich op het gebied van de governance en op financieel vlak in rustig vaarwater. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarrekening 2020 inclusief een continuïteitsverklaring. De jaarrekening over 2021 is door de algemene vergadering vastgesteld. Met de benoeming van [A] is voorzien in een goed bestuurder voor de onderneming. Er is met het voorgaande een einde gekomen aan de situatie die aanleiding gaf tot het treffen van de voorziening tot benoeming van Lenders als bestuurder van Priogen Holding, aldus Priogen Holding.

2.2

Nu het verzoek tot beëindiging van de getroffen voorziening door Priogen Holding namens partijen gezamenlijk is gedaan, alle partijen bevestigd hebben daarmee akkoord te zijn en de Ondernemingskamer voorts niet is gebleken van enig belang dat zich tegen de toewijzing van het verzoek verzet, zal de Ondernemingskamer het verzoek inwilligen aldus dat zij de bij beschikking van 1 april 2021 getroffen voorziening tot benoeming van Lenders als bestuurder van Priogen Holding zal beëindigen, een en ander met ingang van heden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden de bij haar beschikking van 1 april 2021 getroffen voorziening tot benoeming van Lenders als bestuurder van Priogen Holding B.V.;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. A.J. Wolfs en mr. J.M. de Jongh, raadsheren, en drs. P.G. Boumeester en prof. drs. E. Eeftink RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. B.J. Blok, griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. A.J. Wolfs op 1 november 2021.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature