< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

deponering verslag

Uitspraakbeschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.283.186/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 5 oktober 2021

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MBH B.V.,

gevestigd te Veldhoven,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. A.A. Leroux, kantoorhoudende te Eindhoven,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OMINES SERVICES B.V.,

gevestigd Eindhoven,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. H.J.M. Smelt, kantoorhoudende te Eindhoven,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NKH B.V.,

gevestigd Veldhoven,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. H.J.M. Smelt, kantoorhoudende te Eindhoven.

1 Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 19 januari 2021 en haar beschikking van 8 maart 2021.

1.2

Bij de eerste beschikking van 19 januari 2021 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Omines Services B.V. (hierna: Omines Services) over de periode vanaf 1 januari 2013 en een nader door de Ondernemingskamer aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten. Diezelfde dag heeft de Ondernemingskamer bij de tweede beschikking drs. E.A. Marseille RA aangewezen als onderzoeker.

1.3

Bij beschikking van 8 maart 2021 heeft de Ondernemingskamer het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 12.500, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen.

1.4

Op 1 oktober 2021 heeft de onderzoeker het verslag met bijlagen van het in 1.2 bedoelde onderzoek aan de Ondernemingskamer doen toekomen. Met het oog op de vaststelling van diens vergoeding heeft de onderzoeker bij e-mail van 4 oktober 2021 een einddeclaratie met daarbij een specificatie van de aan het onderzoek bestede uren gevoegd. Deze specificatie sluit op een bedrag van € 13.806,40. De onderzoeker heeft laten weten genoegen te nemen met vaststelling van de vergoeding op € 12.500, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen.

1.5

De griffier heeft het verslag met bijlagen heden ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd.

2 De gronden van de beslissing

2.1

De Ondernemingskamer heeft kennis genomen van het verslag met bijlagen van het onderzoek. Gelet op de inhoud daarvan en op de overigens in deze zaak betrokken belangen, ziet de Ondernemingskamer aanleiding om op de voet van artikel 2:353 lid 2 BW te bepalen dat het verslag met bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

2.2

De Ondernemingskamer zal, alvorens de vergoeding van de onderzoeker overeenkomstig artikel 2:350 lid 3 BW te bepalen, partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de in 1.4 genoemde einddeclaratie met kostenspecificatie.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt dat het verslag met bijlagen van het bij de beschikking van 19 januari 2021 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Omines Services B.V. ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden;

verklaart deze beschikking in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

stelt partijen in de gelegenheid om zich uiterlijk op 12 oktober 2021 te 16:00 uur schriftelijk uit te laten over de in 1.4 genoemde einddeclaratie met kostenspecificatie;

houdt de beslissing over de vergoeding van de onderzoeker aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. A.J. Wolfs en mr. J.M. de Jongh, raadsheren, en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en drs. V.G. Moolenaar, raden, in tegenwoordigheid van mr. M.A. Sterk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 oktober 2021.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature