E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2021:3592
Gerechtshof Amsterdam, 200.277.410/01

Inhoudsindicatie:

Vermogensrecht. Managementovereenkomst in samenhang met deelneming in aandelenkapitaal. Verschuldigdheid van variabele managementvergoeding. Falend beroep op strijd met fiduciaverbod. Geen afstand van recht. Bepaling omvang vergoeding aan de hand van bedragen zoals vermeld in gedeponeerde jaarrekeningen. Verwerping betoog vennootschap dat de daarin opgenomen cijfers ‘geen representatief beeld geven’. Verweer dat jaarrekeningen een onjuist beeld van de behaalde resultaten geven, wat daarvan verder ook zij, komt voor rekening en risico van de vennootschap. Ambtshalve toepassing van overeengekomen maximering. Artt. 2:362, 3:35, 3:41, 3:84 lid 3 en 6:160 BW.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie