E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2021:2168
Gerechtshof Amsterdam, 200.258.823/01

Inhoudsindicatie:

Verzekeringsrecht; opstalverzekering ; ondeugdelijk herstel van gedekte schade.

Verzekerden hebben een opstalverzekering afgesloten bij verzekeraar. Als gevolg van een gesprongen waterleiding hebben zij schade geleden die verzekerd is onder de polis. De door verzekeraar in het kader van de schadebegroting ingeschakelde expert heeft daarna het herstel conform de offerte doen uitvoeren. Dat herstel is niet deugdelijk uitgevoerd. Verzekerden hebben verzekeraar aangesproken om tot deugdelijk herstel over te gaan. In hoger beroep hebben verzekerden betaling gevorderd van het bedrag dat nodig is om de ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden te herstellen. Verzekeraar stelt niet de opdrachtgever te zijn.

Het hof oordeelt dat uit de vaststaande feiten volgt dat verzekeraar feitelijk de opdrachtgever is geweest voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden. Verzekerden mochten de verklaringen en gedragingen van verzekeraar in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs zo opvatten dat verzekeraar daarmee beoogde uitvoering te geven aan haar verplichtingen op grond van de verzekeringsovereenkomst. Dat brengt mee dat verzekeraar jegens verzekerden verantwoordelijk is voor de deugdelijke uitvoering van die werkzaamheden. Vordering tot betaling is toegewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie