E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2021:1228
Gerechtshof Amsterdam, 200.277.279/01

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Verzoek herstel arbeidsovereenkomst of toekenning billijke vergoeding op grond van artikel 7:683 BW . Kantonrechter had de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens verwijtbaar handelen van werknemer(e-grond). Werknemer in dienst van Greenpeace die op zijn Facebook account agressieve uitlatingen heeft gedaan. Greenpeace hanteert een Gedragscode betreffende (onder meer) de beginselen van neutraliteit en non-violence. Op grond van de criteria uit het Herbai-arrest van het Europese Hof (EHRM 5 november 2019, 11608/15, JAR 2020/18) wordt nagegaan of en in hoeverre de vrijheid van meningsuiting in de arbeidsrelatie kan worden ingeperkt. Werknemer handelt door de aard van de uitlatingen en de wijze waarop hij dit heeft gedaan, in strijd met de beginselen van goed werknemerschap uit hoofde van artikel 7:611 BW . Het feit dat werknemer, hierop aangesproken, volhardde in zijn standpunt dat hij zich niet wilde conformeren aan de Gedragscode, levert een redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op.

Wetsartikelen: art. 7:683 BW, art. 671b lid 1 sub a jo art. 7:669 lid 3 sub e BW, artikel 7:611 BW , artikel 8 EVRM .

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie