E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2020:2391
Gerechtshof Amsterdam, 200.260.174/01

Inhoudsindicatie:

Geschil over het al dan niet verbeurd zijn van boetes door ex-werknemer jegens ex-werkgever wegens herhaaldelijke schending van een geheimhoudingsbeding en van een relatiebeding. Onrechtmatig verkregen bewijs? Is het overeengekomen boetebeding geldig? Gaat het bij het geheimhoudingsbeding alleen om bedrijfsgevoelige informatie? Beoordeling of diverse e-mails en whats app berichten een schending van voormelde bedingen opleveren. Gezag van gewijsde? Om hoeveel overtredingen gaat het? Maatstaf voor beoordeling van verzoek tot matiging van de boetes. Beoordeling van dat matigingsverzoek. Rolverwijzing i.v.m. eiswijziging in appel (vordering wettelijke rente) waarop nog niet was gereageerd.

Toepasselijk wetsartikelen: 6:94 BW , 7:650 BW, 236 Rv.

Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:2066.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie