E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2020:1955
Gerechtshof Amsterdam, 200.262.250/01

Inhoudsindicatie:

Wwz. Anders dan de kantonrechter oordeelt het hof dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. De door werknemer aan het bestuur van de coƶperatie (werkgever) gestuurde e-mail is ongepast en intimiderend. Werknemer komt geen bescherming als klokkenluider toe; geen vermoeden van een misstand op redelijke gronden, geen behoorlijke melding en niet te goeder trouw. Risico loondoorbetaling periode vanaf datum ontslag tot datum (door de kantonrechter) uitgesproken ontbinding van de arbeidsovereenkomst komt voor werkgever. Geen reden tot loonmatiging/terugbetaling loon. De handelwijze van werknemer is ernstig verwijtbaar; werknemer dient de in eerste aanleg toegewezen transitievergoeding terug te betalen.

Art. 6:248, 7:628 (oud), 7:658c, 7:673, 7:680a, 7:683 BW

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie