E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2020:1677
Gerechtshof Amsterdam, 200.246.194/01

Inhoudsindicatie:

Consumentenrecht. Reisovereenkomst. Pakketreis met transfer tussen luchthaven en verblijfsaccommodatie. Is reisorganisator Sunweb aansprakelijk voor schade wegens zoekraken van rolkoffer tijdens overeengekomen transfer? De verplichting tot het vervoeren en afleveren van de rolkoffer met inhoud bracht mee dat Sunweb en de vervoerder van wiens hulp zij bij de uitvoering van die verplichting gebruik maakte, zich redelijke inspanningen getroostten om het verloren gaan daarvan te voorkomen. Die inspanningen vereisten niet dat Sunweb het verloren gaan van de rolkoffer door diefstal of ander onheil onder alle omstandigheden diende te verijdelen, maar wel dat zij redelijke maatregelen nam om het risico van verloren gaan tijdens het vervoer te beperken, zonder dat van haar mocht worden verwacht dat zij dat risico geheel zou wegnemen. Sunweb heeft de van haar te verwachten maatregelen genomen en is dus niet in de nakoming van de reisovereenkomst tussen partijen tekortgeschoten. Geen overeenkomst van bewaarneming. Artt. 7:504 lid 3 en 7:507 lid 1 en lid 2 BW (oud); art. 7:600 BW.

Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:3768.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie