E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2020:1407
Gerechtshof Amsterdam, 18/00727

Inhoudsindicatie:

Door een private equity fonds is vermogen bijeengebracht. Met gebruikmaking van onder meer op de Kaaiman-eilanden en in Luxemburg gevestigde vennootschappen is een deel van dat vermogen aangewend voor de koop van een onderneming, via een daartoe opgerichte Nederlandse vennootschap. Daartoe is binnen de groep aan de Nederlandse vennootschap een lening verstrekt van ca. € 634 mln. De rente over deze lening is ten laste van de winst van de gekochte onderneming gebracht. Volgens het Hof is de lening een onzakelijke lening. Voor zover de over deze onzakelijke lening in aanmerking te nemen rente is te herleiden tot het door het private equity fonds bijeengebrachte vermogen, acht het Hof deze rente op grond van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting niet aftrekbaar.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie