E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2020:1365
Gerechtshof Amsterdam, 200.256.679/01

Inhoudsindicatie:

Appartementsrecht. Uitleg bepaling in splitsingsakte, inhoudende dat geen van de privégedeelten mag worden gebruikt als pension- of kamerverhuurbedrijf, bed and breakfast daaronder mede begrepen. Het verbod op exploitatie van het appartement als kamerverhuurbedrijf is bedoeld om bedrijfsmatige kamergewijze verhuur daarvan te verhinderen. In deze zaak hebben ouders het appartement gekocht om te verhuren aan hun zoon en drie studievrienden; in de huurovereenkomst met deze zoon en zijn studievrienden is opgenomen dat de huur geldt voor de duur van de studie van hun zoon, waarna de huurovereenkomst met de studievrienden eindigt en het appartement hetzij zal worden bewoond door de zoon (met eventuele partner), hetzij zal worden verkocht. Deze wijze van gebruik van het appartement is niet aan te merken als bedrijfsmatig gebruik in de zin van de splitsingsakte. Niet betwist is dat de ouders verlies lijden op de verhuur en dat zij de huur de afgelopen jaren niet hebben geïndexeerd, ook al had dat hun verlies kunnen verkleinen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie