E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2020:1105
Gerechtshof Amsterdam, 200.230.182/01

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheidsrecht. Letselschade als gevolg van ski-ongeval in Zwitserland. Ambtshalve beoordeling bevoegdheid Nederlandse rechter. Toepassing artikel 15 EVEX II / Verdrag van Lugano II. Consumentenovereenkomst ? Vervoersovereenkomst? Vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2019:2591. Nederlandse rechter is niet bevoegd van het geschil kennis te nemen. Gezien de lokale aard van de activiteiten die de gedaagde in Zwitserland ontplooit, de inhoud en inrichting van de internetsite en de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, is tussen de vordering en de Nederlandse rechter geen voldoende nauwe band aanwezig en evenmin de noodzaak een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken om toepassing te kunnen geven aan de bijzondere bevoegdheidsregel van de consumentenovereenkomst

Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:2591.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie