E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2020:1065
Gerechtshof Amsterdam, 200.240.887/01

Inhoudsindicatie:

Ernstig plichtsverzuim, voorgenomen strafontslag en rechtsbijstandverlening.

Bij een andere advisering waarbij zou zijn aangestuurd op het aanvechten van het (voorgenomen) strafontslag, zou de werknemer niet beter, maar juist slechter af geweest zijn. In de hypothetische situatie dat geen minnelijke regeling tussen werkgever en werknemer tot stand zou zijn gekomen, zou het ernstig plichtsverzuim tot een niet als onevenredig te kwalificeren onvoorwaardelijk strafontslag hebben geleid dat ook in (hoger) beroep in stand zou zijn gebleven. Of sprake is van een beroepsfout van de rechtsbijstandverlener behoeft geen nadere bespreking, omdat de vorderingen reeds stranden op het ontbreken van causaal verband tussen enige (veronderstelde) fout van FNV en de gestelde schade.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie