E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2019:3967
Gerechtshof Amsterdam, 200.253.188/01

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering van de Staat om Stichting Museumjaarkaart te bevelen medewerking te verlenen aan verstrekking van door Belastingdienst gevraagde gegevens en inlichtingen omtrent houder museumkaart in kader van woonplaatsonderzoek. Inspecteur heeft in beginsel zeer ruime bevoegdheid ex art. 53 jº art. 47 AWR. Status Resolutie AFZ 89/1005 van Staatssecretaris van Financiën in zoverre niet relevant voor vraag dat ook als deze nog geldt, Belastingdienst in onderhavige geval de specifieke gegevens en inlichtingen omtrent de concreet genoemde houder van museumkaart mag opvragen. Stichting niet duidelijk gemaakt waarom in dit geval haar activiteiten in gevaar worden gebracht. Ook jurisprudentie van HR (met name de zogenoemde ANPR-arresten) en van Europese Hof (met name omtrent art. 8 lid 2 EVRM) staan niet aan bevel in de weg, evenmin als art. 22 lid 3 Gw.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie