E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2019:3966
Gerechtshof Amsterdam, 200.251.466/01

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering tot staking verwerking persoonsgegevens (art. 35 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dagvaarding in kort geding ingesteld nadat de termijn van art. 35 lid 2 UAVG is verstreken. Ontvankelijkheid. Spoedeisend belang. Kan een verzoek ex art. 21 AVG en art. 35 UAVG meermalen worden gedaan? Kan in het kader van 35 UAVG-verzoek om een voorlopige voorziening worden verzocht? HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533, NJ 2016/251. ECLI:NL:GHDHA:2015:2332. ECLI:NL:GHAMS:2016:358.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie