E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2019:3879
Gerechtshof Amsterdam, 200.238.898/01

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid assurantietussenpersoon. Schending van de waarheids- en volledigheidsplicht van artikel 21 Rv .

Artikel 21 Rv bepaalt dat de rechter aan schending ervan de gevolgtrekking kan verbinden die hij geraden acht. Niet valt in te zien waarom het terugkomen op bindende eindbeslissingen daaronder niet valt te begrijpen.

Er is sprake van een ernstige schending van de waarheidsplicht, omdat het feiten betreft die van wezenlijk belang zijn voor de beoordeling van de gegrondheid van de aanspraken en het achterhouden daarvan niet past bij een deugdelijke en integere procesvoering. Het hof verbindt daaraan het gevolg dat de vorderingen worden afgewezen. Van dit verzuim is in hoger beroep geen herstel mogelijk , zie ook ECLI:NL:GHAMS:2015:85

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie