E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2019:3833
Gerechtshof Amsterdam, 200.226.514/01

Inhoudsindicatie:

Werknemer, een beveiligingsmedewerker, is tijdens werktijd betrokken geweest bij een incident op de openbare weg. Werkgever is niet aansprakelijk voor de door werknemer beweerdelijk als gevolg van het incident geleden schade. Werknemer wordt niet gevolgd in zijn standpunt dat werkgever haar zorgplicht ex artikel 7:658 lid 1 BW zou hebben geschonden. Evenmin wordt geoordeeld dat werkgever haar verplichtingen als goed werkgever heeft geschonden wegens het ontbreken van een verzekering of anderszins, terwijl zij ook niet onrechtmatig heeft gehandeld.

Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:2953, ECLI:NL:GHAMS:2018:4178.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie