< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

beslissing op verzoek tot opheffing dadelijke uitvoerbaarheid vrijheidsbeperkende maatregelen (contactverbod). Toewijzing verzoek.

Uitspraakbeslissing

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Afdeling strafrecht

AV-nummer: 001314-18

Parketnummer: 23-003640-18

Parketnummer eerste aanleg: 15-066029-18

Uitspraak d.d.: 16 november 2018

Beslissing van de meervoudige strafkamer van 16 november 2018 op het verzoek van 23 oktober 2018 op grond van artikel 38v, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht, tot opheffing van het bevel dadelijke uitvoerbaarheid van de door de rechtbank Noord-Holland opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] [geboortedatum],

adres: [adres].

Inhoud van het verzoek

Het verzoek richt zich tegen het bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid van de vrijheidsbeperkende maatregel, welk bevel is gegeven bij niet onherroepelijk vonnis van de politierechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, van 4 oktober 2018 met parketnummer 15-066029-18. De vrijheidsbeperkende maatregel houdt in dat verzoeker gedurende twee jaren op geen enkele wijze – direct of indirect – contact zal opnemen, zoeken of hebben met [slachtoffer]. De raadsvrouw van verzoeker heeft naar voren gebracht dat een situatie zoals bedoeld in artikel 38v lid 3 zich niet voordoet, de maatregel overbodig is vanwege de door beide partijen ondertekende slotovereenkomst na mediation en de maatregel onredelijk is gezien de omstandigheden van het geval.

Procesverloop

Het hof heeft kennis genomen van het verzoek van 23 oktober 2018 en van de reactie van de advocaat-generaal van 14 november 2018. In zijn reactie stelt de advocaat-generaal dat het verzoek kan worden toegewezen. Hij heeft daarbij in aanmerking genomen:

dat in de slotovereenkomst na mediation afspraken zijn gemaakt die niet redengevend zijn voor de opvatting dat de situatie als bedoeld in het vierde lid van artikel 38v Sr zich (nog) voordoet, en

dat de advocaat-generaal van de officier van justitie bericht heeft ontvangen dat bij de politie geen mutaties beschikbaar zijn waaruit blijkt dat zich nieuwe incidenten tussen verzoeker en [slachtoffer] hebben voorgedaan en dat ook de officier van justitie zich niet verzet tegen opheffing van de dadelijke uitvoerbaarheid van de opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel.

Naar aanleiding van de reactie van de advocaat-generaal heeft het hof de raadsvrouw op 15 november 2018 laten weten dat, gelet op de overeenstemmende standpunten van het openbaar ministerie en de verdediging, het niet noodzakelijk is dat de raadsvrouw of de verzoeker ter zitting van 16 november aanwezig zal zijn.

Beoordeling van het bezwaar

Gelet op de door de advocaat-generaal genoemde omstandigheden en het instemmen door het openbaar ministerie met de opheffing van de dadelijke uitvoerbaarheid van de maatregel is er grond om de dadelijke uitvoerbaarheid op te heffen, terwijl zich naar het oordeel van het hof op dit moment ook anderszins niet de situatie voordoet dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte opnieuw een strafbaar feit pleegt of zich belastend gedraagt jegens [slachtoffer].

Het hof wijst het verzoek daarom toe.

Beslissing

Het hof:

Wijst het verzoek toe.

Heft op het - bij niet onherroepelijk vonnis van 4 oktober 2018 met parketnummer 15-066029-18 gegeven - bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid van het opgelegde verbod op het contact opnemen, zoeken of hebben met [slachtoffer].

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. R.D. van Heffen, mr. N.A. Schimmel en mr. M.J.A. Duker, in tegenwoordigheid van mr. A.N. Biersteker, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 16 november 2018.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature