E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2018:1651
Gerechtshof Amsterdam, 200.216.351/01 NOT

Inhoudsindicatie:

De klacht van klager bestaat – kort samengevat – uit de volgende onderdelen:

1. a. De notaris heeft de kantonrechter bij e-mailbericht van 2 augustus 2016 onjuist geïnformeerd.

b. De notaris heeft – ondanks verzoek van klager – geweigerd de bij voormeld e-mailbericht verstrekte onjuiste informatie te corrigeren.

c. De notaris heeft – ondanks herhaald verzoek van klager – geweigerd een verklaring op te (laten) stellen dat de woning aan klager wordt toegedeeld als ware hij enig erfgenaam. De notaris weet niet hoe hij een dergelijke verklaring moet opstellen.

d. De notaris maakt zich schuldig aan oplichting en corruptie, omdat de notaris commissie van de bank wenst te verkrijgen en omdat de notaris de woning aan de buurman van klager wil verkopen tegen een te lage waarde.

2. De notaris heeft – ondanks verzoek van klager – geweigerd de aan de bank verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten te voldoen met een ontvangen belastingteruggave van

€ 5.892,-.

3. De notaris heeft zich schuldig gemaakt aan onbetamelijk taalgebruik door tijdens de zitting van 21 juli 2016 bij de kantonrechter te zeggen dat hij van mening is dat klager een persoonlijkheidsstoornis heeft.

4. De notaris heeft – ondanks verzoek van klager – geweigerd informatie te verstrekken en verantwoording af te leggen.

5. De notaris heeft een drietal aanwijzingen van de kantonrechters niet opgevolgd.

6. De notaris heeft ten onrechte en op onjuiste gronden geweigerd om een verklaring c.q. overeenkomst op te stellen waaruit blijkt dat klager de woning in eigendom heeft verkregen.

7. De notaris heeft de zussen ten onrechte geadviseerd de overeenkomst tot overdracht van de aandelen van de zussen in de onverdeelde nalatenschappen niet te tekenen.

De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard.

Het hof heeft de beslissing van de kamer wat betreft de klachtonderdelen 1.d. en 2 vernietigd en klager niet ontvankelijk verklaard in die klachtonderdelen. Het hof heeft de bestreden beslissing bevestigd voor het overige.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie