Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2017:1764
Gerechtshof Amsterdam, 200.192.359/01

Inhoudsindicatie:

bij graafwerkzaamheden door Hak West wordt recent aangelegde middenspanningskabel van Liander beschadigd. Deze kabel was niet weergegeven op de aan Hak West (ingevolge de door haar gedane klic-melding) verstrekte tekeningen met liggingsgegevens van de kabels en leidingen. In de concrete omstandigheden van het geval is Hak West uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk voor de door Liander geleden schade. Geen eigen schuld. Welke staffel is toepasselijk op de buitengerechte kosten? Nodeloos veroorzaakte proceskosten. Toepasselijke wetsartikelen: art. 6: 101 BW, art. 237 Rv, art. 1 Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten (Stb. 2012, 141), WION.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug