Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2017:1679
Gerechtshof Amsterdam, 200.197.040/01 NOT

Inhoudsindicatie:

Klaagster verwijt de notarissen het volgende.

1. Notaris 3 heeft de derde verklaring van erfrecht opgesteld en gedeponeerd zonder klaagster daarvan in kennis te stellen.

2. De functie van boedelnotaris is overgezet van notaris 1 naar notaris 2 zonder dat klaagster daarvan in kennis is gesteld.

3. Notaris 1 heeft zich voorgedaan als boedelnotaris, terwijl notaris 3 als zodanig stond ingeschreven in het boedelregister van de rechtbank.

4. Notaris 3 heeft zich niet aan de erfgenamen bekend gemaakt als boedelnotaris.

5. Notaris 1 heeft als boedelnotaris de boedelbeschrijving onvoltooid gelaten.

6. De notarissen hebben [X] op diens verzoek informatie verstrekt uit interne gegevens, in het bijzonder de derde verklaring van erfrecht, ten behoeve van door hem als advocaat op te stellen processtukken. Dit is in strijd met artikel 6 van de Verordening interdisciplinaire samenwerking 2003 (IDS 2003) van de KNB.

7. Notaris 2 heeft aan de erfgenamen kosten voor de verkoop van de woning in rekening gebracht, terwijl de woning door de door de rechtbank aangestelde makelaar op de conditie “kosten koper” was aangeboden.

8. Door notaris 2 zijn excessieve kosten voor de levering van de woning berekend.

9. Onder meer zijn kosten in rekening gebracht voor het opstellen van een ongevraagde, ongebruikte en onnodige akte van volmacht om de woning te leveren.

10a. De boedelgelden zijn onnodig langdurig vastgehouden.

10b. Dit geldt ook voor een bedrag van € 244.875,52 sinds de levering van de woning.

11. Aan klaagster zijn geen periodieke overzichten verstrekt van het tegoed op de derdengeldenrekening.

12. Notaris 1 heeft tegenover de aan zijn kantoor verbonden advocaten het voornemen geuit om te beschikken of te willen beschikken over het saldo op de derdengeldenrekening voor het betalen van zijn declaratie, zonder dat hij deze declaratie en de daarbij behorende urenverantwoording heeft verstuurd, terwijl de werkzaamheden met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap reeds zijn gestaakt.

13. Het feit dat zowel door notaris 1 als boedelnotaris als door zijn kantoorgenoot [X] als partij -advocaat in dezelfde nalatenschap werkzaamheden zijn verricht, verdraagt zich niet met de vereiste onpartijdigheid.

14. De informatie-uitwisseling tussen notaris 1 en notaris 2 en hun kantoorgenoot [X] als partij -advocaat is zodanig dat die los van de voorgaande klacht niet in overeenstemming is met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

De kamer heeft de klacht op alle onderdelen ongegrond verklaard.

Het hof bevestigt de bestreden beslissing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug