Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2017:1524
Gerechtshof Amsterdam, 16/00136

Inhoudsindicatie:

Na tweede verwijzing. Omzetbelasting. Aansprakelijkheid. Belanghebbende behoefte niet te twijfelen aan de zorgvuldige taakuitoefening van de notaris en accountant, zolang zich geen incidenten hebben voorgedaan in de (wijze van) samenwerking. Toen evenwel een situatie was ontstaan waarin een zakelijke en effectieve samenwerking met de accountant niet langer mogelijk bleek, had belanghebbende behoren te twijfelen aan de zorgvuldige taakuitoefening van de accountant, ook wat betreft de vanaf dat moment in te dienen aangiften OB. In zoverre is belanghebbende niet toegelaten tot het in artikel 36, lid 4, IW 1990 bedoelde tegenbewijs. Kennelijk onbehoorlijk bestuur ? Aansprakelijkheid belopen heffingsrente?

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug