< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK; enqueterecht; kostenverhoging onderzoeker,

Uitspraakbeschikking

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummers: 200.118.379/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 11 december 2014

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARCH INDUSTRIES HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. G. te Winkel, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NOVERO HOLDINGS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. B. de Metz en mr. I. Spinath, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1 de rechtspersoon naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland

RIAMO HOLDINGS GMBH,

gevestigd te Düsseldorf, Bondsrepubliek Duitland,

BELANGHEBBENDE,

advocaten: mrs. J.L.M.W. Louwers en V.H. Jurgens, beiden kantoorhoudende te Eindhoven,

2. de rechtspersoon naar het recht van Zwitserland

DP HOLDING S.A.,

gevestigd te Granges-Paccot, Zwitserland,

BELANGHEBBENDE,

niet verschenen.

1 Het verloop van het geding

1.1

De partijen worden hierna als volgt aangeduid.

Verzoekster als Arch;

Verweerster als Novero;

Belanghebbende sub 1 als Riamo;

Belanghebbende sub 2 als DPH.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 14 maart 2013, 15 maart 2013, 19 maart 2013, 20 juni 2013, 2 juli 2013 en 30 oktober 2013 en 24 januari 2014 in deze zaak.

1.3

Bij de beschikkingen van 14 maart 2013, 15 maart 2013 en 19 maart 2013 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Novero over de periode vanaf 1 juli 2009, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 40.000 de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen, alsmede bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding, voor zover nodig in afwijking van haar statuten, drs. J.M.M. van der Ven aangewezen tot commissaris en bepaald dat alle door Arch en Riamo gehouden aandelen in Novero, behoudens één aandeel van elk van beide aandeelhouders, ten titel van beheer zijn overgedragen aan dr. mr. C.B. Schutte.

1.4

Bij de beschikking van 20 juni 2013 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor zover nodig in afwijking van de statuten en vooralsnog voor de duur van het geding, Riamo geschorst als bestuurder van Novero, Van der Ven uit zijn functie van commissaris van Novero ontheven en de bij beschikking van 14 maart 2013 getroffen onmiddellijke voorziening bestaande uit de benoeming van een commissaris beëindigd, Van der Ven benoemd als bestuurder van Novero en bepaald dat hij zelfstandig bevoegd is Novero te vertegenwoordigen, bepaald dat DPH als bestuurder van Novero niet bevoegd is Novero zelfstandig te vertegenwoordigen en bepaald dat de beheerder van aandelen bevoegd is om bindend te kunnen beslissen inzake geschillen tussen partijen over de vraag of een te nemen besluit moet worden aangemerkt als een board reserved matter en over de vraag of, in welke mate en op welke wijze informatie moet worden verschaft. Bij de beschikking van 2 juli 2013 heeft de Ondernemingskamer mr. W.J.M. van Andel aangewezen als onderzoeker om het bij de beschikking van 14 maart 2013 bevolen onderzoek te verrichten.

1.5

Bij beschikking van 30 oktober 2013 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – bij wijze van onmiddellijke voorzieningen verstaan dat aan de benoeming van Van der Ven tot bestuurder van Novero bij beschikking van de Ondernemingskamer van 20 juni 2013 geen bijzondere beperkingen zijn verbonden, verstaan dat aan het beheer van aandelen ingesteld bij beschikking van 14 maart 2013 en nader bepaald bij beschikking van 20 juni 2013 geen bijzondere beperkingen zijn verbonden, en bepaald dat voor de duur van dit geding, waar nodig in zoverre in afwijking van de statuten van Novero, een mogelijk te nemen besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van Novero tot (goedkeuring van de) verkoop van de activa op de wijze als verwoord in Optie 2 van het Statement of the Board van 16 oktober 2013 en de in de Term Sheet opgenomen voorwaarden kan worden genomen met de in de statuten bepaalde meerderheid, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

1.6

Bij beschikking van 24 januari 2014 heeft de Ondernemingskamer, drs. K.W.M. Scheepers aangewezen als deskundige die de waarde van de activa zal vaststellen, een en ander zoals nader bepaald in die beschikking.

1.7

Bij brief met bijlagen van 18 november 2014, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 20 november 2014, heeft de onderzoeker verzocht het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten, te verhogen tot een bedrag van € 100.000 (exclusief BTW). In deze brief heeft de onderzoeker tevens geschreven dat mr. Te Winkel bij emailbericht van 31 oktober jl. gericht aan hem heeft geschreven dat “Arch industries will reconsider your request for providing additional funds for completion of the investigations. However, Arch would like to have a decision of the Enterprise Chamber in relation to your request first. We therefore assume that you will address the EC in order to ask permission for increasing your fees.”

1.8

Bij brief van 21 november 2014 heeft de secretaris van de Ondernemingskamer partijen in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 1 december 2014 op het verzoek van de onderzoeker te reageren.

1.9

Bij brief van 28 november 2014, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 2 december 2014, heeft mr. Te Winkel de Ondernemingskamer bericht dat Arch zich refereert aan het oordeel van de Ondernemingskamer.

1.10

Bij brief van 1 december 2014, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 2 december 2014, heeft mr. Louwers de Ondernemingskamer bericht dat Riamo zich refereert aan het oordeel van de Ondernemingskamer. Mr. Louwers heeft voorts naar voren gebracht dat Riamo de voortgang van het onderzoek ondersteunt maar geen mogelijkheid ziet om de kosten van het onderzoek te dragen. Riamo heeft de Ondernemingskamer voorts verzocht om een termijn te stellen waarbinnen Arch kenbaar moet maken of Arch inderdaad (zoals uiteengezet in het emailbericht van 31 oktober 2014 van mr. Te Winkel gericht aan de onderzoeker) aanvullende financiering verstrekt, zodat op korte termijn duidelijk is of het onderzoek kan worden voortgezet. Tenslotte heeft Riamo de Ondernemingskamer verzocht om kenbaar te maken wie er als raadsheer-commissaris is benoemd, althans zo spoedig mogelijk een raadsheer-commissaris te benoemen.

2 De gronden van de beslissing

De Ondernemingskamer zal voormeld verzoek van de onderzoeker toewijzen, nu daartegen van de zijde van partijen geen bezwaren zijn ontvangen en het verzoek de Ondernemingskamer niet onredelijk voorkomt. Nu het verzoek tot het gelasten van een onderzoek dateert van vóór 1 januari 2013 en derhalve het voordien geldende recht van toepassing is, is er geen plaats voor benoeming van een raadsheer-commissaris. De Ondernemingskamer ziet in dit stadium ook overigens

geen aanleiding voor verdere beslissingen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verhoogt het bedrag dat het bij beschikking van 14 maart 2013 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Novero Holdings B.V., gevestigd te Amsterdam, ten hoogste mag kosten tot € 100.000, de omzetbelasting daarin niet begrepen en bepaalt dat Novero Holdings B.V. jegens de onderzoeker aanvullende zekerheid dient te stellen voor de betaling van dit bedrag;

wijst af het anders of meer verzochte;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

De beschikking is gegeven door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. G.C. Makkink, raadsheren, en drs. J. van den Belt en H. de Munnik, raden, in tegenwoordigheid van mr. B.E. Meerdink-Schenau, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 11 december 2014.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature