Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2013:4738
Gerechtshof Amsterdam, 12/00336, 12/00363, 12/00364 en 12/00367

Inhoudsindicatie:

Met betrekking tot de vergoeding door de dga voor huur van een pand dat in eigendom is van X BV, is er sprake van een uitdeling ten belope van ten onrechte niet aan de dga in rekening gebrachte huur. Met betrekking tot de afwaardering op een geldverstrekking aan C BV door X BV heeft te gelden dat de feiten en omstandigheden van het geval wijzen op in de sfeer van de aandeelhouder gelegen motieven bij het verstrekken ervan. De afwaardering van de geldverstrekking is een niet aftrekbare vermogensvermindering van X BV.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug