E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2012:BX7236
LJN BX7236, Gerechtshof Amsterdam, 23-001930-11

Inhoudsindicatie:

Artikel 31 Vluchtelingenverdrag . Verblijf Griekenland. Het hof verwerpt het op artikel 31 Vluchtelingenverdrag gegronde beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Door of namens de verdachte is niet aannemelijk gemaakt dat hij tijdens zijn meerjarig verblijf in Griekenland heeft moeten vrezen voor vervolging wegens één van de in art. 1 van het Verdrag genoemde vervolgingsgronden, dat Griekenland ten aanzien van verdachte de verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag niet nakomt of dat verdachte gegronde vrees heeft voor een schending van andere elementaire mensenrechten in Griekenland. Voor zover Griekenland het land van doorreis was, heeft de verdachte onvoldoende verifieerbare feiten en omstandigheden aangevoerd die zijn verweer kunnen adstrueren.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie