E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4813
LJN BW4813, Gerechtshof Amsterdam, 23-000502-10

Inhoudsindicatie:

Wet Openbare Manifestaties (WOM) en 184 sr; verdachte is op grond van 2.2 lid 3 APV Amsterdam gesommeerd zich te verwijderen omdat hij deelnemers van de betoging "schreeuw voor leven" hinderde. Nu verdachte zelf ook deel uitmaakte van een (tegen)betoging, was de WOM van toepassing en niet art. 2.2 lid 3 APV. Voldoende is komen vast te staan dat de burgemeester aan de verantwoordelijke ambtenaar van politie de bevoegdheid om aanwijzingen in de zin van artikel 6 WOM te geven, heeft gemandateerd, op grond waarvan aan de verdachte bevelen zijn gegeven. Het niet opvolgen van die aanwijzingen/bevelen is als overtreding strafbaar gesteld in artikel 11 lid 1 onder b WOM. Dit artikel vormt een geprivilegeerde specialis ten opzichte van het ten laste gelegde artikel 184 Sr , hetgeen een misdrijf is. Onder die omstandigheden ziet het hof geen ruimte het handelen van de verdachte te kwalificeren in de zin van artikel 184 Sr , zodat het bewezen verklaarde geen strafbaar feit oplevert. Het hof ontslaat de verdachte van alle rechtsvervolging.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie