< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte wordt veroordeeld voor acht gewapende overvallen en een poging daartoe. Overwegingen in het kader van straftoemeting: proceshouding, medewerking aan het onderzoek, schending van de redelijke termijn. Gevangenisstraf van zes jaren en zeven maanden.

Uitspraakparketnummer: 23-001564-10

datum uitspraak: 14 februari 2012

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 22 maart 2010 in de gevoegde strafzaken onder de parketnummers 13-529029-09 en 13-470027-09 (respectievelijk zaak A en zaak B) tegen

[de verdachte],

geboren te [plaats] op [datum] 1990,

adres: [adres],

thans gedetineerd in [locatie].

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangegeven dat het door het openbaar ministerie weliswaar onbeperkt ingestelde hoger beroep niet is gericht tegen het aan de verdachte (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A8 (zaaksdossier 11) ten laste gelegde feit. Het hof zal het openbaar ministerie gelet hierop niet-ontvankelijk verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen dat de ten aanzien van dat ten laste gelegde feit in het vonnis waarvan beroep gegeven beslissingen.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg van 28 januari 2010, 23 februari 2010 en 8 maart 2010 en op de terechtzittingen in hoger beroep van 26 januari 2012, 27 januari 2012 en 31 januari 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Tenlasteleggingen

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

in de zaak met parketnummer 13-529029-09:

feit A1: (Zaaksdossier 01)

hij op of omstreeks 20 februari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag van (ongeveer) 785 euro en/of een mobiele telefoon (Nokia), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Hotel Tulip Inn City West (gevestigd te Amsterdam) en/of [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] (medewerkers van dat hotel), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat hij verdachte en/of zijn mededaders die medewerker(s) een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een koevoet of breekijzer en/of mes heeft/hebben getoond en/of dat (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op/tegen de wang van (een van) die medewerker(s) heeft/hebben gedrukt en/of gehouden en/of dat mes tegen de nek van (een van) die medewerker(s) heeft/hebben gedrukt en/of gehouden en/of die medewerker(s) heeft/hebben geschopt en/of (met die koevoet/dat breekijzer) geslagen;

en/of

hij op of omstreeks 20 februari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] (medewerkers van het Hotel Tulip Inn City West) heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van (ongeveer) 785 euro en/of een mobiele telefoon (Nokia), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of aan dat hotel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) die medewerker(s) een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een koevoet of breekijzer en/of mes heeft/hebben getoond en/of dat (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een koevoet of breekijzer en/of mes heeft/hebben getoond en/of dat (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op/tegen de wang van (een van) die medewerker(s) heeft/hebben gedrukt en/of gehouden en/of dat mes tegen de nek van (een van) die medewerker(s) heeft/hebben gedrukt en/of gehouden en/of die medewerker(s) heeft/hebben geschopt en/of (met die koevoet/dat breekijzer) geslagen en/of die medewerker(s) heeft/hebben opgedragen de kluis te openen;

feit A2: (Zaaksdossier 02)

hij op of omstreeks 20 februari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag van (ongeveer) 3.150 euro en/of een mobiele telefoon (Spyker) en/of een laptop (HP), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Ibis Hotel (gevestigd te Amsterdam) en/of [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] (medewerkers van het Ibis Hotel), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat verdachte en/of zijn mededaders die medewerker(s) een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een mes en/of een koevoet of breekijzer heeft/hebben getoond en/of dat (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op het hoofd van (een van) die medewerker(s) heeft/hebben gehouden en/of op (een van) die medewerker(s) heeft/hebben gericht en/of heeft/hebben geroepen " geld , kluis, het pistool is geladen" en/of dat mes dreigend in de richting van (een van) die medewerker(s) heeft/hebben gehouden en/of heeft/hebben geroepen "geld anders steek ik je" en of (een van) die medewerker(s) (in het gezicht) heeft/hebben geslagen en/of in/aan de kleding van die medewerker(s) heeft/hebben gevoeld;

en/of

hij op of omstreeks 20 februari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] (medewerkers van het Hotel Ibis Transformatorweg) heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van (ongeveer) 3150 euro en/of een mobiele telefoon (Spyker) en/of een laptop (HP), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3] en/of aan dat hotel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) die medewerker(s) een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een mes en/of een koevoet of breekijzer heeft/hebben getoond en/of dat (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op het hoofd van (een van) die medewerker(s) heeft/hebben gehouden en/of op (een van) die medewerker(s) heeft/hebben gericht en/of heeft/hebben geroepen "geld, kluis, het pistool is geladen" en/of dat mes dreigend in de richting van (een van) die medewerker(s) heeft/hebben gehouden en/of heeft/hebben geroepen "geld anders steek ik je" en of (een van) die medewerker(s) (in het gezicht) heeft/hebben geslagen en/of die medewerker(s) heeft opgedragen de kluis te openen;

feit A3: (Zaaksdossier 03)

hij op of omstreeks 24 februari 2009 te Almere tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag van 125,00 euro en/of een geldbedrag van 335,75 euro, in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Bastion Hotel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of een mobiele telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 5], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat verdachte en/of zijn mededaders [slachtoffer 5] een of meer (op (een)) vuurwapen(s) (gelijkend(e) voorwerp(en)) en/of een koevoet of breekijzer heeft/hebben getoond en/of daarmee heeft/hebben gedreigd en/of [slachtoffer 5] (aldus) heeft/hebben gedwongen op zijn buik op de grond te gaan liggen en/of hem heeft/hebben bevolen te vertellen waar zich de kluis bevond en/of tegen hem heeft/hebben gezegd: "Liggen blijven!" en/of "Ik schiet je neer!", althans (telkens) woorden van dergelijke strekking en/of [slachtoffer 5] tegen (onder meer) diens gezicht en/of diens benen heeft/hebben geschopt en/of geslagen;

en/of

hij op of omstreeks 24 februari 2009 te Almere tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 5] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 125,00 euro en/of een geldbedrag van 335,75 euro, in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Bastion Hotel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of een mobiele telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) [slachtoffer 5] een of meer (op (een)) vuurwapen(s) (gelijkend(e) voorwerp(en)) en/of een koevoet of breekijzer heeft/hebben getoond en/of daarmee heeft/hebben gedreigd en/of [slachtoffer 5] (aldus) heeft/hebben gedwongen op zijn buik op de grond te gaan liggen en/of hem heeft/hebben bevolen te vertellen waar zich de kluis bevond en/of tegen hem heeft/hebben gezegd: "Liggen blijven!" en/of "Ik schiet je neer!", althans (telkens) woorden van dergelijke strekking en/of [slachtoffer 5] tegen (onder meer) diens gezicht en/of diens benen heeft/hebben geschopt en/of geslagen;

feit A4: (Zaaksdossier 06)

hij op of omstreeks 24 februari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een portemonnaie en/of een geldbedrag van 100 à 150 euro en/of een PIN-pas en/of een rijbewijs en/of twee plectra en/of visitekaartjes en/of een staatslot en/of foto's en/of twee oorbellen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 6] en/of nachtschoonmaker [slachtoffer 7], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat verdachte en/of zijn mededader(s) [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) heeft/hebben getoond en/of dat/die op [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] heeft/hebben gericht en/of tegen [slachtoffer 6] heeft/hebben gezegd: "Overval!" en "Waar zijn de sleutels van de kluis!" en/of "We schieten je dood!", althans (telkens) woorden van dergelijke strekking, en/of [slachtoffer 6] (door aldus een dreigende situatie te doen ontstaan) heeft/hebben gedwongen op de grond te gaan zitten en/of hem met een vuurwapen, althans een hard voorwerp, op het hoofd heeft/hebben geslagen en/of tegen [slachtoffer 6] heeft/hebben geschreeuwd dat hij de kluis moest openen en/of hem met geweld tegen een kast heeft/hebben geduwd;

en/of

hij op of omstreeks 24 februari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 6] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnaie en/of een geldbedrag van 100 à 150 euro en/of een PIN-pas en/of een rijbewijs en/of twee plectra en/of visitekaartjes en/of een staatslot en/of foto's en/of twee oorbellen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) [slachtoffer 6] en/of nachtschoonmaker [slachtoffer 7] een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) heeft/hebben getoond en/of dat/die op [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] heeft/hebben gericht en/of tegen [slachtoffer 6] heeft/hebben gezegd: "Overval!" en "Waar zijn de sleutels van de kluis!" en/of "We schieten je dood!", althans (telkens) woorden van dergelijke strekking, en/of [slachtoffer 6] (door aldus een dreigende situatie te doen ontstaan) heeft/hebben gedwongen op de grond te gaan zitten en/of hem met een vuurwapen, althans een hard voorwerp op het hoofd heeft/hebben geslagen en/of tegen [slachtoffer 6] heeft/hebben geschreeuwd dat hij de kluis moest openen en/of hem met geweld tegen een kast heeft/hebben geduwd;

feit A5: (Zaaksdossier 07)

hij op of omstreeks 28 februari 2009 te Santpoort-Noord (gemeente Velsen) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag van 10 euro, in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8] en/of een kluis(je) en/of een bedrag van (ongeveer) 200 euro en/of een hoeveelheid snoepgoed, in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Bastion Hotel, in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 8], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat verdachte en/of zijn mededaders [slachtoffer 8] een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) heeft/hebben getoond en/of dat/die op [slachtoffer 8] heeft hebben gericht en/of (aldus dreigend) [slachtoffer 8] heeft/hebben gedwongen op de grond te gaan liggen en/of hem tegen het hoofd en het lichaam heeft/hebben geschopt en/of geslagen en/of met een breekijzer of koevoet een dreigende slagbeweging heeft/hebben gemaakt naar [slachtoffer 8] en/of tegen hem heeft/hebben geroepen: "Waar is de kluis, de echte kluis!", althans woorden van dergelijke strekking, en/of [slachtoffer 8] heeft/hebben bevolen de code van die kluis te noemen en/of [slachtoffer 8] de handen en/of de voeten aan elkaar heeft/hebben gebonden met tie-wraps;

en/of

hij op of omstreeks 28 februari 2009 te Santpoort-Noord (gemeente Velsen) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 8] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 10 euro, in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8] en/of een kluis(je) en/of een bedrag van (ongeveer) 200 euro en/of een hoeveelheid snoepgoed, in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Bastion Hotel, in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) [slachtoffer 8] een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) heeft/hebben getoond en/of dat/die op [slachtoffer 8] heeft hebben gericht en/of (aldus dreigend) [slachtoffer 8] heeft/hebben gedwongen op de grond te gaan liggen en/of hem tegen het hoofd en het lichaam heeft/hebben geschopt en/of geslagen en/of met een breekijzer of koevoet een dreigende slagbeweging heeft/hebben gemaakt naar [slachtoffer 8] en/of tegen hem heeft/hebben geroepen: "Waar is de kluis, de echte kluis!", althans (telkens) woorden van dergelijke strekking, en/of [slachtoffer 8] heeft/hebben bevolen de code van die kluis te noemen en/of [slachtoffer 8] de handen en/of de voeten aan elkaar heeft/hebben gebonden met tie-wraps;

feit A6: (Zaaksdossier 08)

hij op of omstreeks 12 februari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een laptop-computer (Acer Extensa 5620), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of een kluis en/of zes, in elk geval een aantal Masterkeys en/of 92, in elk geval een aantal GVB 48-uurskaarten (vervoersbewijzen) en/of 30, in elk geval een aantal GVB 24-uurskaarten (vervoersbewijzen) en/of een boekje met 100, in elk geval een aantal shuttlebuskaarten en/of twee scootersleutels en/of een sleutel van een sleutelkastje en/of een mobiele telefoon (Samsung) met oplader en/of een alarmkaart en/of twee stempels en/of acht parkeerkaarten en/of twee vlaggen en een wimpel en/of 369 euro kleingeld in rolletjes en zakjes en/of twee, in elk geval een aantal kassa's en/of een bedrag van (ongeveer) 1700 euro en/of een bedrag van 500 Engelse ponden en/of 83 postzegels van 44 eurocent, in elk geval een of meer goederen, geheel of ten dele toebehorende aan het Artemis Hotel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 9], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat verdachte en/of zijn mededaders [slachtoffer 10] een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) heeft/hebben getoond en/of dat/die tegen diens hoofd heeft/hebben gehouden en/of [slachtoffer 10] (aldus) gedwongen heeft/hebben met hem, verdachte, en/of diens mededader(s) naar de back-office te gaan en/of [slachtoffer 10] (aldaar) gevraagd heeft/hebben waar de kluis en de kassa waren en/of [slachtoffer 10] met een breekijzer, koevoet of ijzeren staaf tegen de rug en/of de benen heeft/hebben geslagen en/of [slachtoffer 9] een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een of meer messen heeft/hebben getoond en/of tegen hem heeft/hebben gezegd: "Blijf rustig, vriend!", althans woorden van dergelijke strekking;

en/of

hij op of omstreeks 12 februari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 9] heeft gedwongen tot de afgifte van een laptop-computer (Acer Extensa 5620), in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of een kluis en/of zes, in elk geval een aantal Masterkeys en/of 92, in elk geval een aantal GVB 48-uurskaarten (vervoersbewijzen) en/of 30, in elk geval een aantal GVB 24-uurskaarten (vervoersbewijzen) en/of een boekje met 100, in elk geval een aantal shuttlebuskaarten en/of twee scootersleutels en/of een sleutel van een sleutelkastje en/of een mobiele telefoon (Samsung) met oplader en/of een alarmkaart en/of twee stempels en/of acht parkeerkaarten en/of twee vlaggen en een wimpel en/of 369 euro kleingeld in rolletjes en zakjes en/of twee, in elk geval een aantal kassa's en/of een bedrag van (ongeveer) 1700 euro en/of een bedrag van 500 Engelse ponden en/of 83 postzegels van 44 eurocent, in elk geval een of meer goederen, geheel of ten dele toebehorende aan het Artemis Hotel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) [slachtoffer 10] een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) heeft/hebben getoond en/of dat/die tegen diens hoofd heeft/hebben gehouden en/of [slachtoffer 10] (aldus) gedwongen heeft/hebben met hem, verdachte, en/of diens mededader(s) naar de back-office te gaan en/of [slachtoffer 10] (aldaar) gevraagd heeft/hebben waar de kluis en de kassa waren en/of [slachtoffer 10] met een breekijzer, koevoet of ijzeren staaf tegen de rug en/of de benen heeft/hebben geslagen en/of aan [slachtoffer 9] een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een of meer messen heeft/hebben getoond en/of tegen hem heeft/hebben gezegd: "Blijf rustig, vriend!", althans woorden van dergelijke strekking;

feit A7: (Zaaksdossier 10)

hij op of omstreeks 10 maart 2009 te Ouderkerk aan den Amstel (gemeente Ouder-Amstel) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meer geldbedragen ten belope van 1857,30, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam] Supermarkt (handelend onder de naam Super de Boer), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] en/of een of meer andere werknemers van die supermarkt, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat verdachte en/of zijn mededaders aan [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) heeft/hebben getoond en/of daarmee heeft hebben gedreigd en/of (daarbij) heeft/hebben geschreeuwd: "Liggen!", althans woorden van dergelijke strekking, en/of een of meer van hen (aldus) heeft gedwongen op de grond te gaan liggen;

en/of

hij op of omstreeks 10 maart 2009 te Ouderkerk aan den Amstel (gemeente Ouder-Amstel) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] en/of een of meer andere werknemers van [naam] Supermarkt (handelend onder de naam Super de Boer) heeft gedwongen tot de afgifte van een of meer geldbedragen ten belope van 1857,30, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam] Supermarkt (handelend onder de naam Super de Boer), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) heeft/hebben getoond en/of daarmee heeft hebben gedreigd en/of (daarbij) heeft/hebben geschreeuwd: "Liggen!", althans woorden van dergelijke strekking, en/of een of meer van hen (aldus) heeft gedwongen op de grond te gaan liggen;

feit A8: (Zaaksdossier 11)

hij op of omstreeks 19 maart 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meer geldbedragen (van 724,42 euro en/of 335,10 euro), en/of treinkaartjes, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan winkelbedrijf het Kruidvat (gevestigd te Amsterdam), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 17] (medewerksters van dat winkelbedrijf) en/of [slachtoffer 18] (bejaarde klant van dat winkelbedrijf), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat verdachte en/of zijn mededaders die medewerkster(s) een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) heeft/hebben getoond en/of dat (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) tegen het hoofd en/of de nek van (een van) die medewerkster(s) heeft/hebben gezet en/of gehouden en/of op (een van) die medewerkster(s) heeft/hebben gericht en/of heeft geroepen "lopen lopen" en/of "open maken open maken" en/of die bejaarde klant heeft/hebben geduwd en/of geslagen (ten gevolge waarvan zij op de grond is gevallen);

en/of

hij op of omstreeks 19 maart 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 17] (medewerksters van het winkelbedrijf Kruidvat gevestigd te Amsterdam) heeft gedwongen tot de afgifte van een of meer geldbedragen (van 724,42 euro en/of 335,10 euro), en/of treinkaartjes, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan dat winkelbedrijf, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat verdachte en/of zijn mededaders die medewerkster(s) een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) heeft/hebben getoond en/of dat (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) tegen het hoofd en/of de nek van (een van) die medewerkster(s) heeft/hebben gezet en/of gehouden en/of op (een van) die medewerkster(s) heeft/hebben gericht en/of heeft geroepen "lopen lopen" en/of "open maken open maken" en/of die medewerkster(s) heeft/hebben gedwongen de kassa en/of de kluis te openen en/of die bejaarde klant heeft/hebben geduwd en/of geslagen (ten gevolge waarvan zij op de grond is gevallen);

feit A9: (Zaaksdossier 14)

hij op of omstreeks 31 januari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen twee rollen muntgeld (ter waarde van 32 euro) en/of papiergeld ter waarde van (ongeveer) 455 euro en/of vier rollen age-coins en/of 20 internetkraskaarten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Campanile Hotel en/of een laptop-computer, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 19] en/of een geldbedrag van 60 euro, geheel of ten dele toebehorende aan een gast van dat hotel, in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 19], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat verdachte en/of zijn mededaders een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) heeft/hebben gericht op het hoofd van [slachtoffer 19] en/of (daarbij) gezegd heeft/hebben: "De kluis, de kluis", althans woorden van dergelijke strekking, en/of een of meer voorwerpen naar en/of tegen het hoofd van [slachtoffer 19] heeft/hebben gegooid;

en/of

hij op of omstreeks 31 januari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 19] heeft gedwongen tot de afgifte van twee rollen muntgeld (ter waarde van 32 euro) en/of papiergeld ter waarde van (ongeveer) 455 euro en/of vier rollen age-coins en/of 20 internetkraskaarten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Campanile Hotel en/of een laptop-computer, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 19] en/of een geldbedrag van 60 euro, geheel of ten dele toebehorende aan een gast van dat hotel, in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) heeft/hebben gericht op het hoofd van [slachtoffer 19] en/of (daarbij) gezegd heeft/hebben: "De kluis, de kluis", althans woorden van dergelijke strekking, en/of een of meer voorwerpen naar en/of tegen het hoofd van [slachtoffer 19] heeft hebben gegooid;

in de zaak met parketnummer 13-470027-09 (gevoegd):

feit B1: (Zaaksdossier 4)

hij op of omstreeks 24 februari 2009 te Naarden, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen geld en/of goederen van zijn gading, (en/of met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen) toebehorende aan NH-hotel Naarden, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen een of meer medewerker(s) van dat hotel, te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren welke poging tot diefstal met (bedreiging met) geweld en/of poging tot afpersing hieruit bestond dat hij - verdachte - en/of (één van) zijn mededader(s): - donkere kleding heeft/hebben aangetrokken en/of - een koevoet en/of een breekijzer heeft/hebben gepakt en/of - (een) bivakmuts(en) over zijn/hun hoofd(en) heeft/hebben getrokken en/of - naar voornoemd hotel is/zijn gegaan en/of - die koevoet en/of dat breekijzer tussen de toegangsdeuren van dat hotel heeft/hebben geduwd;

feit B2: (Zaaksdossier 5)

hij op of omstreeks 24 februari 2009 te Bussum, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen geld en/of goederen van zijn gading, (en/of met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen) toebehorende aan Bastion hotel Bussum, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen een of meer medewerker(s) van dat hotel, te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren welke poging tot diefstal met (bedreiging met) geweld en/of poging tot afpersing hieruit bestond dat hij - verdachte - en/of (één van) zijn mededader(s): - donkere kleding heeft/hebben aangetrokken en/of - een koevoet en/of een breekijzer heeft/hebben gepakt en/of - (een) sjaal(s) voor zijn/hun gezicht heeft/hebben geknoopt en/of (een) capuchon(s) over zijn/hun hoofd(en) heeft/hebben getrokken en/of - naar voornoemd hotel is/zijn gegaan en/of - die koevoet en/of dat breekijzer tussen de toegangsdeuren van dat hotel heeft/hebben geduwd;

feit B3: (Zaaksdossier 15)

hij op of omstreeks 31 januari 2009 te Gouda tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid munt- en papiergeld ter waarde van 1642 euro en/of een laptop-computer (Acer) en/of een telefoonkaart ( KPN ) en/of een aantal internetkaarten (KPN) en/of 400, althans een aantal postzegels van 44 eurocent en/of een fles whiskey, in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Campanile Hotel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 20], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat verdachte en/of zijn mededaders een of meer (op) (een) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) op het hoofd van [slachtoffer 20] heeft/hebben gericht en/of tegen hem heeft/hebben gezegd: "Maak de kluis open!" en/of "Heb je nog meer?" en/of "Waar is nog meer?", althans (telkens) woorden van dergelijke strekking en/of [slachtoffer 20] een of meermalen met de vuist op zijn schouderblad heeft/hebben geslagen;

en/of

hij op of omstreeks 31 januari 2009 te Gouda tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 20] heeft gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid munt- en papiergeld ter waarde van 1642 euro en/of een laptop-computer (Acer) en/of een telefoonkaart (KPN) en/of een aantal internetkaarten (KPN) en/of 400, althans een aantal postzegels van 44 eurocent en/of een fles whiskey, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Campanile Hotel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) een of meer (op) (een) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) op het hoofd van [slachtoffer 20] heeft/hebben gericht en/of tegen hem heeft/hebben gezegd: "Maak de kluis open!" en/of "Heb je nog meer?" en/of "Waar is nog meer?", althans (telkens) woorden van dergelijke strekking en/of [slachtoffer 20] een of meermalen met de vuist op zijn schouderblad heeft/hebben geslagen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof tot andere beslissingen komt dan de rechtbank.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A6 en (in de zaak met parketnummer 13-470027-09) onder B2 is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Het hof overweegt ten aanzien van feit A6 (zaaksdossier 8) nader als volgt.

Het hof stelt vast dat de inhoud van de op 6 augustus 2009 door de verdachte afgelegde verklaring ten aanzien van deze aan hem verweten overval, anders dan het geval is bij de overige feiten, op significante onderdelen afwijkt van hetgeen blijkens de daarvan opgemaakte processen-verbaal door de aangevers en de getuigen is verklaard. Zo valt in het bijzonder op dat de verdachte in het geheel niet heeft verklaard over de ten tijde van die overval in de bar van het hotel aanwezige gasten. Daarbij komt, dat de op 6 augustus 2009 door de verdachte afgelegde verklaring blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal niet overtuigt. Het hof heeft bij dit oordeel betrokken hetgeen is gebleken omtrent achtereenvolgens de totstandkoming van die verklaring, de tijd die was verstreken sinds de aanhouding van de verdachte en de wijze van verslaglegging van het gehouden verhoor. Dit een en ander doet zodanig afbreuk aan de bruikbaarheid van die verklaring, ook voor zover de verdachte daarin zichzelf belast, dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de verdachte daarin over dit feit in het bijzonder heeft willen verklaren. Nu het door het openbaar ministerie gepresenteerde bewijs van dit feit in de kern in de in dit proces-verbaal van verhoor neergelegde verklaring is gelegen – de verklaringen van de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep houden in overwegende mate een in min of meer in algemene termen gestelde verwijzing naar die verklaring in -, terwijl het dossier overigens geen andere bewijsmiddelen bevat, zal het hof niettegenstaande de bekennende verklaring van de verdachte –die lijkt te zijn ingegeven door de geuite wens van de verdachte tot het maken van schoon schip- hem van dit feit vrijspreken.

Ten aanzien van feit B2 (zaaksdossier 5) bevat het dossier onvoldoende bewijs voor het ten laste gelegde medeplegen. Het hof baseert dit oordeel in het bijzonder op het feit dat de getuige [getuige 1], die tijdens de overval werkzaam was op de plaats van het delict, heeft verklaard dat twee mannen in de hal hebben geprobeerd de schuifdeuren van het hotel te forceren. Hoewel hij ook melding maakt van de aanwezigheid van een derde persoon buiten de hal, wordt onvoldoende duidelijk of ook deze persoon bij de poging tot het plegen van een overval betrokken is geweest. Nu de verdachte heeft ontkend dat hij betrokken is geweest bij deze overval, in die zin dat hij buiten in de auto is blijven wachten, terwijl hij ten aanzien van negen overvallen en één poging daartoe een bekennende verklaring heeft afgelegd, valt niet in te zien waarom aan de verklaring van de verdachte ten aanzien van dit feit geen geloof moet worden gehecht.

Het standpunt van de advocaat-generaal dat de verdachte, ook indien van diens verklaring wordt uitgegaan, zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de overval is naar het oordeel van het hof gebaseerd op een onjuiste uitleg van het begrip medeplegen en van de aan het bewijs daarvoor te stellen minimumeisen.

Bij deze stand van zaken zal de verdachte ook van dit feit worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A1, A2, A3, A4, A5, A7 en A9 en (in de zaak met parketnummer 13-470027-09) onder B1 en B3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

In de zaak met parketnummer 13-529029-09:

feit A1: (Zaaksdossier 01)

hij op 20 februari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van 785 euro en een mobiele telefoon (Nokia), toebehorende aan Hotel Tulip Inn City West (gevestigd [straat] te Amsterdam) en/of [slachtoffer 1], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] (medewerkers van dat hotel), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden, dat hij verdachte en zijn mededaders die medewerkers een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en een breekijzer en een mes hebben getoond en dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen de wang van (een van) die medewerkers hebben gedrukt en gehouden en dat mes tegen de nek van (een van) die medewerkers hebben gedrukt en gehouden en die medewerkers hebben geschopt en met dat breekijzer geslagen;

feit A2: (Zaaksdossier 02)

hij op 20 februari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van 3.150 euro en een mobiele telefoon (Spyker) en een laptop (HP), toebehorende aan het Ibis Hotel (gevestigd [straat] te Amsterdam) en/of [slachtoffer 3], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] (medewerkers van het Ibis Hotel), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden, dat verdachte en zijn mededaders die medewerkers een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en een mes en een breekijzer hebben getoond en dat (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op het hoofd van (een van) die medewerkers hebben gehouden en op (een van) die medewerkers hebben gericht en hebben geroepen "geld, kluis, het pistool is geladen" en dat mes dreigend in de richting van (een van) die medewerkers hebben gehouden en hebben geroepen "geld anders steek ik je" en (een van) die medewerkers (in het gezicht) hebben geslagen;

feit A3: (Zaaksdossier 03)

hij op 24 februari 2009 te Almere tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van 125,00 euro en een geldbedrag van 335,75 euro, toebehorende aan het Bastion Hotel, en een mobiele telefoon, toebehorende aan [slachtoffer 5], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 5], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden, dat verdachte en zijn mededaders [slachtoffer 5] (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) en een koevoet hebben getoond en daarmee hebben gedreigd en [slachtoffer 5] (aldus) hebben gedwongen op zijn buik op de grond te gaan liggen en hem hebben bevolen te vertellen waar zich de kluis bevond en tegen hem hebben gezegd: "Liggen blijven!" en "Ik schiet je neer!" en [slachtoffer 5] tegen diens benen hebben geschopt en in diens gezicht hebben geslagen;

feit A4: (Zaaksdossier 06)

hij op 24 februari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 6] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnee en een geldbedrag van 100 à 150 euro en een PIN-pas en een rijbewijs en twee plectra en visitekaartjes en een staatslot en foto's en twee oorbellen, toebehorende aan [slachtoffer 6], welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat verdachte en zijn mededaders [slachtoffer 6] en nachtschoonmaker [slachtoffer 7] (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) hebben getoond en die op [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] hebben gericht en tegen [slachtoffer 6] hebben gezegd: "Overval!" en "Waar zijn de sleutels van de kluis!" en "We schieten je dood!" en [slachtoffer 6] (door aldus een dreigende situatie te doen ontstaan) hebben gedwongen op de grond te gaan zitten en hem met een hard voorwerp op het hoofd hebben geslagen en tegen [slachtoffer 6] hebben geschreeuwd dat hij de kluis moest openen en hem met geweld tegen een kast hebben geduwd;

feit A5: (Zaaksdossier 07)

hij op 28 februari 2009 te Santpoort-Noord (gemeente Velsen) tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van 10 euro, toebehorende aan [slachtoffer 8] en snoepgoed toebehorende aan het Bastion Hotel, welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 8], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden, dat verdachte en zijn mededaders [slachtoffer 8] (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) hebben getoond en die op [slachtoffer 8] hebben gericht en (aldus dreigend) [slachtoffer 8] hebben gedwongen op de grond te gaan liggen en hem tegen het hoofd en het lichaam hebben geschopt en geslagen en met een breekijzer of koevoet een dreigende slagbeweging hebben gemaakt naar [slachtoffer 8] en tegen hem hebben geroepen: "Waar is de kluis, de echte kluis!" en [slachtoffer 8] hebben bevolen de code van die kluis te noemen en [slachtoffer 8] de handen en de voeten aan elkaar hebben gebonden met tie-wraps;

feit A7: (Zaaksdossier 10)

hij op 10 maart 2009 te Ouderkerk aan den Amstel (gemeente Ouder-Amstel) tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geldbedragen ten belope van 1857,30, toebehorende aan [naam] Supermarkt (handelend onder de naam Super de Boer), welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 12] en [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden, dat verdachte en zijn mededader aan [slachtoffer 12] en [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] een op een vuurwapen gelijkend voorwerpen hebben getoond en daarmee hebben gedreigd en (daarbij) hebben geschreeuwd: "Liggen!" en een of meer van hen (aldus) heeft gedwongen op de grond te gaan liggen;

feit A9: (Zaaksdossier 14)

hij op 31 januari 2009 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen rollen muntgeld (ter waarde van 32 euro) en papiergeld ter waarde van 455 euro en vier rollen age-coins en 20 internetkraskaarten, toebehorende aan het Campanile Hotel en een geldbedrag van 60 euro, aan een gast van dat hotel, welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 19], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden, dat verdachte en zijn mededader een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) hebben gericht op het hoofd van [slachtoffer 19] en (daarbij) gezegd hebben: "De kluis, de kluis";

in de zaak met parketnummer 13-470027-09 (gevoegd):

feit B1: (Zaaksdossier 4)

hij op 24 februari 2009 te Naarden, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of goederen van zijn gading, toebehorende aan NH-hotel Naarden, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en te doen vergezellen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen een of meer medewerker(s) van dat hotel, te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren

welke poging tot diefstal met (bedreiging met) geweld hieruit bestond dat hij - verdachte - en zijn mededaders:

- donkere kleding hebben aangetrokken en

- een koevoet of een breekijzer hebben gepakt en

- een bivakmuts over hun hoofden hebben getrokken en

- naar voornoemd hotel zijn gegaan en

- die koevoet of dat breekijzer tussen de toegangsdeuren van dat hotel hebben geduwd;

feit B3: (Zaaksdossier 15)

hij op 31 januari 2009 te Gouda tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid munt- en papiergeld ter waarde van 1642 euro en een laptop-computer en een telefoonkaart (KPN) en een aantal internetkaarten (KPN) en een aantal postzegels van 44 eurocent en een fles whisky, toebehorende aan het Campanile Hotel, welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 20], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden, dat verdachte en zijn mededader (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) op het hoofd van [slachtoffer 20] hebben gericht en tegen hem hebben gezegd: "Maak de kluis open!" en "Heb je nog meer?" en "Waar is nog meer?" en [slachtoffer 20] meermalen met de vuist op zijn schouderblad hebben geslagen.

Hetgeen (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A1, A2, A3, A4, A5, A7 en A9 en (in de zaak met parketnummer 13-470027-09) onder B1 en B3 meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A1, A2, A3, A4, A5, A7 en A9 en (in de zaak met parketnummer 13-470027-09) onder B1 en B3 bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A1, A2, A3, A7 en A9 en (in de zaak met parketnummer 13-470027-09) onder B3 bewezen verklaarde levert op:

diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd.

Het (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A4 bewezen verklaarde levert op:

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Het (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A5 bewezen verklaarde levert op:

diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken , en om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Het (in de zaak met parketnummer 13-470027-09) onder B1 bewezen verklaarde levert op:

poging tot diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken , en om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf en maatregel

De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het onder A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, B1 en B3 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, met aftrek van voorarrest.

Tegen voormeld vonnis is door het openbaar ministerie hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, B1, B2 en B3 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot zeven jaar, met aftrek van voorarrest.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf en maatregel bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte.

Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een reeks van acht gewelddadige overvallen en één poging daartoe, gepleegd in een tijdsbestek van ongeveer een maand. Bij een aantal overvallen is min of meer ernstig geweld gebruikt. Zo zijn de slachtoffers bedreigd met (een of meer op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) of een breekijzer, en is geschopt en/of geslagen. Voorts is tijdens een overval een slachtoffer vastgebonden. De ervaring leert dat dergelijke gewelddadige feiten, gepleegd tijdens de nachtelijke uren, op de slachtoffers daarvan diepe indruk maken, terwijl zij gedurende lange tijd kampen met de gevolgen daarvan. Enkele slachtoffers hebben aangegeven hun werk niet meer te kunnen doen vanwege hun angst om nogmaals slachtoffer te worden van een overval. In dit verband is de verklaring van het slachtoffer [slachtoffer 21] die door hem is afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep (in de zaak die is bewezen verklaard onder B1, zaaksdossier 4) illustratief. Niet alleen hijzelf maar ook zijn gezin heeft gedurende lange tijd gekampt met de nasleep van de overval waarvan hij slachtoffer is geworden. Opvallend is voorts, dat de overvallen met een kennelijk gemak lijken te zijn gepleegd. Gedurende enkele nachten zijn de verdachte en zijn medeverdachte(n) als het ware op strooptocht gegaan, waarbij meer overvallen in één nacht zijn gepleegd.

De verdachte heeft zijn betrokkenheid bij de feiten erkend, heeft spijt betuigd en meegewerkt aan het politieonderzoek, waarbij hij tevens de namen van zijn mededaders heeft genoemd. In de proceshouding van de verdachte vindt het hof aanknopingspunten voor de juistheid van verdachtes verklaarde voornemen dat hij zich in de toekomst verre wil houden van dergelijke misdrijven. De persoonlijke omstandigheden van de verdachte geven het hof derhalve aanleiding deze in enige mate ten voordele van de verdachte mee te wegen bij de strafoplegging.

Blijkens een de verdachte betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 26 januari 2012 is de verdachte eerder veroordeeld.

Het hof is van oordeel dat met de aan de verdachte op te leggen straf niet alleen de strafdoelen van vergelding en speciale preventie worden nagestreefd, maar mede wordt beoogd dat ook anderen die kennis nemen van de beslissingen van het hof daardoor van het plegen van dergelijke misdrijven worden weerhouden.

Gelet op al hetgeen hiervoor is overwogen, is het hof van oordeel dat de door de rechtbank opgelegde gevangenisstraf van vijf jaren in onvoldoende mate recht doet aan de ernst en het aantal van de bewezen geachte misdrijven. Vanwege de vrijspraken voor de (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A6 en (in de zaak met parketnummer 13-470028-09) onder B2 ten laste gelegde feiten, zal het hof eveneens, ten nadele van de verdachte, van de door de advocaat-generaal gevorderde straf afwijken. Het hof acht in beginsel een gevangenisstraf van zeven jaren, met aftrek van voorarrest, passend en geboden.

Het hof houdt bij de strafoplegging ten gunste van de verdachte rekening met het feit dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voor de behandeling van zijn zaak in hoger beroep met zeven maanden is overschreden, hetgeen meebrengt dat op de straf een korting van 5% zal worden toegepast; de duur van de aan hem op te leggen gevangenisstraf zal daarom worden beperkt tot 6 jaren en 7 maanden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 36f, 45, 57, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht .

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 8]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 5.258,14, waaronder een bedrag van EUR 2.508,14 aan materiële schade en een bedrag van EUR 2.750,00 aan immateriële schade. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A5 bewezen verklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering, inclusief de gevorderde wettelijke rente, zal worden toegewezen. Het hof zal daarbij de hoofdelijkheidsclausule toepassen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij Campanile Hotel Gouda

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 6.238,61. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van EUR 900,00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het toegewezen bedrag.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het (in de zaak met parketnummer 13-470027-09) onder A3 bewezen verklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering, inclusief de gevorderde wettelijke rente, zal worden toegewezen. Het hof zal daarbij de hoofdelijkheidsclausule toepassen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen het (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A8 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A6 en (in de zaak met parketnummer 13-470027-09) onder B2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A1, A2, A3, A4, A5, A7 en A9 en (in de zaak met parketnummer 13-470027-09) onder B1 en B3 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A1, A2, A3, A4, A5, A7 en A9 en (in de zaak met parketnummer 13-470027-09) onder B1 en B3 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) jaren en 7 (zeven) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 8]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 8] terzake van het (in de zaak met parketnummer 13-529029-09) onder A5 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 5.258,14 (vijfduizend tweehonderdachtenvijftig euro en veertien cent) aan materiële en immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededaders, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de ander daarvan in zoverre zal zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding van EUR 2.508,14 vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 28 februari 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 8], een bedrag te betalen van EUR 5.258,14 (vijfduizend tweehonderdachtenvijftig euro en veertien cent) aan materiële en immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 20 (twintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededaders van de verdachte voormeld bedrag hebben betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichtingen tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Vordering van de benadeelde partij Campanile Hotel Gouda

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij, Campanile Hotel Gouda, terzake van het in de zaak met parketnummer 13-470027-09 onder 3 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 900,00 (negenhonderd euro) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededader, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de ander daarvan in zoverre zal zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 31 januari 2009 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd Campanile Hotel Gouda, een bedrag te betalen van EUR 900,00 (negenhonderd euro) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 9 (negen) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover de mededader heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededader van de verdachte voormeld bedrag heeft betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichting tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Dit arrest is gewezen door de vijfde meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. R.M. Steinhaus, mr. R. Veldhuisen en mr. N.A. Schimmel, in tegenwoordigheid van mr. M.N. Maris, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 14 februari 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature