E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2012:BV8108
LJN BV8108, Gerechtshof Amsterdam, 200.069.214-01

Inhoudsindicatie:

Verzekeringsrecht. Auto's zijn gestolen uit een showroom en autosleutels uit een kluis. Dekking onder de garageverzekering en de inboedelverzekering ? Verzekeraar beroept zich op een uitsluiting die met een "en bloc"-wijziging van toepassing is verklaard op de garageverzekering. De en bloc-clausule voorziet in een stilzwijgende instemming met de wijziging van de polisvoorwaarden, behoudens bezwaar van de verzekeringnemer. Het beroep op een stilzwijgende instemming kan slechts worden aanvaard als de verzekeraar in de berichtgeving de voorgestelde wijziging zodanig duidelijk heeft aangegeven dat de verzekeringnemer geacht mag worden daarvan kennis te hebben genomen. Daarvan is niet gebleken, dus geen beroep op de uitsluiting mogelijk . Geen dekking onder de inboedelverzekering voor het 'inleren' van de autosleutels. Uitleg van de polis. Onder de polis is alleen de vervangingswaarde van de gesloten zaken verzekerd. Het inleren zou slechts als niet-verzekerde gevolgschade van zaakschade kunnen worden beschouwd. Vervolg van LJN:BR5279.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie