E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2022:733
Centrale Raad van Beroep, 21/4403 WLZ-VV

Inhoudsindicatie:

Van een kennelijk onrechtmatig besluit over het pgb voor het jaar 2019 of van een uitspraak van de rechtbank over dit besluit waarvan moet worden verwacht dat die in hoger beroep geen stand zal houden, is geen sprake. Het zorgkantoor heeft namelijk uitvoerig onderzoek gedaan naar de besteding van het pgb in het jaar 2019. Bij dit onderzoek is van onregelmatigheden van aanzienlijke aard gebleken. Hierbij past het oordeel van het zorgkantoor dat verzoekster zich niet heeft gehouden aan de pgb-verplichtingen over het jaar 2019. Het antwoord op de vraag of verzoekster in 2022 recht heeft op een pgb ligt buiten de grenzen van het geschil. Ten slotte is van belang dat verzoekster in 2022 zorg in natura kan ontvangen. Noch uit de overgelegde verklaring van de wijkverpleegkundig indicatiesteller van Stichting Goed Thuis, noch uit hetgeen verzoekster zelf naar voren heeft gebracht, blijkt dat het aanvaarden van zorg in natura niet van verzoekster kan worden gevergd. Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt dan ook afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie