E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2022:703
Centrale Raad van Beroep, 20/1645 WAO

Inhoudsindicatie:

Vordering wegens onverschuldigd betaalde toeslag terecht verrekend met een nabetaling van WAO-uitkering. De vraag die partijen in hoger beroep verdeeld houdt, is of in artikel 14g in samenhang met artikel 20a van de TW is voorzien in een wettelijke grondslag, als bedoeld in artikel 4:93, eerste lid, van de Awb , voor het verrekenen van een vordering wegens onverschuldigd betaalde toeslag met een nabetaling van WAO-uitkering. Anders dan in zijn uitspraak van 20 mei 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1595, waarnaar appellant heeft verwezen, is de Raad thans (en in lijn met de uitspraak van 3 augustus 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:2941) van oordeel dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord.

Ook de wetgever is van mening dat in de materiewetten, waaronder de TW, een wettelijke grondslag bestaat – en ook al vóór 1 juli 2013 bestond – voor het verrekenen van een onverschuldigde betaling met een uitkering die de betrokkene van het bestuursorgaan (of een ander bestuursorgaan) ontvangt.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie