E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2022:698
Centrale Raad van Beroep, 20/994 PW

Inhoudsindicatie:

Herziening, intrekking en terugvordering van bijstand en boete. Aannemelijk is dat appellant heeft kunnen beschikken over de gestorte en door derden bijgeschreven bedragen op de niet door hem gemelde rekening. Dat het college niet eerder diepgaander onderzoek heeft gedaan hoefde niet tot een matiging van de terugvordering te leiden. De verwijzing van appellanten naar de Toeslagenaffaire leidt de Raad niet tot een andere conclusie. Het college heeft de bijstand over periode 1 terecht herzien / ingetrokken en teruggevorderd. Over periode 2 heeft het college zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat het recht op bijstand niet is vast te stellen. Omdat de betaalrekening is gekoppeld aan de spaarrekening, en het saldo van de spaarrekening op enig moment bekend was, waren de afschriften van de spaarrekening niet nodig om het recht op bijstand te kunnen vaststellen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie