E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2022:694
Centrale Raad van Beroep, 20/453 WLZ

Inhoudsindicatie:

In geschil is of het zorgkantoor terecht goedkeuring heeft onthouden aan de door betrokkene met haar zorgaanbieder gesloten overeenkomst. Bij het bestreden besluit heeft het zorgkantoor goedkeuring aan de zorgovereenkomst onthouden, omdat de zorgbeschrijving niet is ondertekend. Gelet op het hiervoor weergegeven kader en de aan een zorgovereenkomst te stellen eisen bedoeld in artikel 5.16, tweede lid, aanhef en onder a, b en c van de Rlz, was het zorgkantoor niet bevoegd om de goedkeuring om deze reden te onthouden. Een aparte ondertekening van de zorgomschrijving voegt ook niets toe, omdat de wijze waarop de zorgaanbieder voorziet in de behoefte aan zorg van de verzekerde – de zorgbeschrijving – deel dient uit te maken van de ook door de zorgaanbieder ondertekende zorgovereenkomst. Wat onder 4.4 is overwogen, heeft de rechtbank niet onderkend. Dit betekent dat het hoger beroep slaagt en dat de aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. Doende wat de rechtbank zou behoren te doen, zal de Raad het beroep gegrond verklaren en het bestreden besluit vernietigen. De Raad zal het zorgkantoor opdragen een nieuw besluit op bezwaar te nemen. Daarbij dient het zorgkantoor een aantal uitgangspunten in acht te nemen. Beroep tegen het nieuwe besluit slechts kan worden ingesteld bij de Raad.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie