E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2022:1020
Centrale Raad van Beroep, 19/2915 ZW

Inhoudsindicatie:

ZW-uitkering terecht beƫindigd. Gelet op wat appellant in hoger beroep heeft aangevoerd is dit geschil beperkt tot de vraag of in de voor appellant geselecteerde functies medewerker orderfilling en medewerker bloemzaadproductie sprake is van een hoog handelingstempo. Volgens de door de Raad geraadpleegde arbeidsdeskundige is het niet mogelijk om uit de losse scores van deze items af te leiden dat er (dus) sprake is van een hoog handelingstempo. Uitgebreid naar de CBBS Basisinformatie van maart 2020 geldt dat tevens voor de items frequent reiken tijdens het werk, frequent buigen tijdens het werk en lopen tijdens het werk. Verder heeft de deskundige geconcludeerd dat de in het CBBS opgenomen functiebeschrijvingen en functiebelastingen van de functies medewerker orderfilling en medewerker bloemzaadproductie correct zijn en dat noch in de functie van medewerker orderfilling noch in de functie van medewerker bloemzaadproductie (wat betreft emasculeren) sprake is van een hoog handelingstempo. De deskundige heeft appellant, gelet op deze conclusies, in staat geacht beide onderzochte functies te verrichten. Geen aanleiding het oordeel van die deskundige niet te volgen. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie