E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:997
Centrale Raad van Beroep, 19/1603 PW

Inhoudsindicatie:

Buitenbehandelingstelling aanvraag. Geen onderzoek gedaan naar gesteld verzoek om uitstel voor inleveren stukken. Onzorgvuldige voorbereiding. Appellante heeft aangevoerd dat zij nog vóór het verstrijken van de hersteltermijn, een gesprek heeft gehad met de werkconsulent en dat zij tijdens dat gesprek heeft verzocht om uitstel, omdat zij nog niet over alle gevraagde gegevens beschikte. Het college heeft geen navraag gedaan bij de bij het gesprekaanwezige werkconsulent. Dat had, gelet op het door appellante geschetste verloop van de gebeurtenissen, de door appellante in het bezwaarschrift gebruikte bewoordingen over wat de werkconsulent haar heeft verteld en de korte tijd die nog maar was verstreken tussen het gesprek en het indienen van het bezwaarschrift, wel op de weg van het college gelegen. Door dit na te laten heeft het college het bestreden besluit niet op zorgvuldige wijze voorbereid en niet deugdelijk gemotiveerd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie