E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:993
Centrale Raad van Beroep, 19/1984 AW

Inhoudsindicatie:

De commandant heeft in verweer en ter zitting van de Raad toegelicht dat er geen coulanceregeling bestond. In de periode tussen de onder 1.2 genoemde uitspraak van de Raad en de inwerkingtreding van de aanpassing van het VBD werd geen huurplafond toegepast op ingediende aanvragen of gemaakte bezwaren, omdat toen een wettelijke basis ontbrak. De stukken die appellant heeft ingebracht werpen geen ander licht op de door de commandant weergegeven gang van zaken. Conclusie is dat er geen sprake was van een coulanceregeling zoals door appellant bedoeld. Er is enkel gebleken van een foutieve afhandeling van een beperkt aantal gevallen. Vanaf 14 juni 2016 is deze fout niet meer voorgekomen. De Raad wijst in dit verband op zijn vaste rechtspraak, inhoudende dat het gelijkheids- en het rechtszekerheidsbeginsel niet zo ver strekken dat gemaakte fouten moeten worden herhaald. Het hoger beroep slaagt niet. De aangevallen uitspraak moet, voor zover aangevochten, worden bevestigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie