E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:636
Centrale Raad van Beroep, 19/970 WAJONG

Inhoudsindicatie:

De grond, dat de rechtbank ten onrechte niet heeft geoordeeld over de ZW- en WIA-aanspraken in het bestreden besluit, slaagt niet. De vraag of appellant in hoger beroep alsnog de onderdelen van het bestreden besluit die zien op zijn ZW- en WIA-aanspraken kan aanvechten, beantwoordt de Raad ontkennend. Er zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen die meebrengen dat het redelijkerwijs niet aan appellant kan worden verweten dat hij geen beroep heeft ingesteld tegen de onderdelen van het bestreden besluit, die zien op zijn ZW- en WIA-aanspraken. Gelet op het verhandelde ter zitting wordt door appellant niet langer bestreden dat de toename van beperkingen binnen vijf jaar na de eerdere intrekking van zijn Wajong-uitkering niet voortkomt uit dezelfde ziekteoorzaak als die waaruit de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de ingetrokken Wajong-uitkering werd genoten. Gelet hierop kan appellant aan het bepaalde in artikel 3:21, eerste lid, van de Wajong geen recht op Wajong-uitkering ontlenen. Uit het vorgaande volgt dat het hoger beroep, voor zover het betrekking heeft op de afwijzing van de aanvraag om een Wajong-uitkering, niet slaagt. De aangevallen uitspraak zal worden bevestigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie