E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:51
Centrale Raad van Beroep, 17/7470 AOW

Inhoudsindicatie:

De Raad kan zich vinden in hetgeen de rechtbank heeft overwogen en maakt de overwegingen van de rechtbank tot de zijne. De Raad voegt daar nog aan toe dat anders dan appellant stelt, de Svb op goede gronden toepassing heeft gegeven aan de artikelen 61 en 62 van de Wfsv . De Raad verwijst hierbij naar zijn vaste rechtspraak bij de toepassing van artikel 62 van de Wfsv (uitspraak van 14 augustus 2015, ECLI:NL:CRVB: 2015:2882 ). Nu appellant ook overigens niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij de aanslagen, de betalingsherinnering, de aanmaning en het dwangbevel – alle verzonden aan het adres waarop appellant was geregistreerd in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en basisregistratie personen – niet heeft ontvangen, slaagt deze grond van appellant niet. Het hoger beroep slaagt niet. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie