E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:2894
Centrale Raad van Beroep, 20/1476 WAJONG

Inhoudsindicatie:

Met juistheid heeft de rechtbank in de aangevallen uitspraak vastgesteld dat, gelet op de uitspraak van de Raad van 8 april 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1111, en gelet op het feit dat appellante geboren is op [geboortedatum] 1957, het beoordelingskader van de AAW van toepassing is. Op de achttiende verjaardag van appellante ( [geboortedatum] 1975) was de AAW echter nog niet in werking getreden. Dit betekent dat de motivering van de aangevallen uitspraak in zoverre moet worden verbeterd. Het Uwv heeft ter zitting aangegeven dat ook als van de beoordelingsdatum 1 oktober 1976 moet worden uitgegaan, onverminderd het standpunt wordt ingenomen dat de belastbaarheid van appellante niet kan worden vastgesteld bij een gebrek aan medische gegevens uit die periode. Het Uwv wordt gevolgd in dit standpunt. Appellante heeft ook in hoger beroep geen gegevens overlegd die informatie geven over haar belastbaarheid en beperkingen van destijds. Deze bewijsnood wordt veroorzaakt door het feit dat appellante haar aanvraag pas na 42 jaar heeft ingediend. Naar vaste rechtspraak (zie bijvoorbeeld de uitspraken van 24 december 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO9240, en 9 maart 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1111) komt dit voor rekening en risico van degene die de laattijdige aanvraag doet. Uit het voorgaande volgt dat het hoger beroep niet slaagt. De aangevallen uitspraak zal, met verbetering van gronden, worden bevestigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie