E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:288
Centrale Raad van Beroep, 18/4495 PW

Inhoudsindicatie:

Afgewezen aanvraag bijzondere bijstand kosten orthodontiebehandeling dochter. Voorliggende voorziening. Geen dringende redenen. Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet. De Zvw is een toereikende en passende voorziening voor de kosten van tandheelkundige behandeling. Dat is ook zo indien de gemaakte kosten niet geheel door de voorliggende voorziening worden vergoed. De grond dat appellante op advies van het college is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar en daardoor financieel is benadeeld slaagt niet. Het advies van het college aan appellante om een ander pakket bij een andere verzekeraar af te sluiten is niet te beschouwen als een toezegging, toelating of gedraging, waaruit appellante kon en mocht afleiden dat voor kosten, die niet door dat pakket zouden worden gedekt, bijzondere bijstand wordt verleend.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie