E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:2208
Centrale Raad van Beroep, 19/240 PW

Inhoudsindicatie:

Herziening en terugvordering van bijstand. Autohandel.

Aannemelijk is dat appellant handelstransacties heeft verricht ten aanzien van voertuigen. Het beroep op het vertrouwensbeginsel en rechtsverwerking slaagt niet. De beroepsgrond dat het college het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden door appellant niet al in 2012 te waarschuwen dat de tenaamstellingen van de voertuigen van invloed konden zijn op het recht op bijstand, waardoor de terugvordering ten onrechte is opgelopen, slaagt niet. De herziening en terugvordering zijn gericht op herstel van de onrechtmatige toestand en het besluit tot herziening en terugvordering heeft dus een reparatoir karakter. Appellanten hadden zelf op elk moment bij het college melding kunnen maken van de tenaamstellingen. Bij de vaststelling van het in aanmerking te nemen inkomen is geen ruimte voor verrekening van verwervingskosten. Het college mocht uitgaan van de waarde per voertuig zoals deze op de website Autotelex.nl is te vinden, met een maximum van € 500,- per voertuig.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie