E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:2153
Centrale Raad van Beroep, 18/4658 AKW

Inhoudsindicatie:

De beroepsgrond dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de medische adviezen inzichtelijk zijn, slaagt niet. Appellante onderkent niet dat de rechtbank de bestreden besluiten en de daaraan ten grondslag liggende medische adviezen in bezwaar beoordeelt. In dat verband moet worden beoordeeld of inzichtelijk is waarom de medisch adviseur in bezwaar geen punten heeft toegekend. Er bestaat geen grond voor de conclusie dat de medische adviezen in bezwaar niet inzichtelijk zijn. De in beroep en hoger beroep overgelegde stukken over de spraak- en taalontwikkeling van [naam dochter] en wat hierover tijdens de zitting is aangevoerd door de gemachtigde van appellante, bieden geen aanknopingspunten om te twijfelen aan de zorgvuldigheid van het medisch onderzoek en de beoordeling van het item communicatie bij [naam dochter]. De rechtbank heeft terecht geen aanknopingspunten gezien om te twijfelen aan de juistheid van de medische adviezen over de overige onder 3 vermelde items. De Raad onderschrijft de overwegingen hierover in de aangevallen uitspraak en volstaat met een verwijzing daarnaar. De Raad maakt het oordeel waartoe de rechtbank op grond van deze overwegingen is gekomen tot het zijne. De Raad voegt hieraan toe dat wat betreft het item gedrag bij [naam zoon] de verwijzing naar algemene informatie uit de DSM-V onvoldoende is om te twijfelen aan de juistheid van het medische advies. De Raad ziet geen aanleiding een deskundige te benoemen. Het hoger beroep slaagt niet. De aangevallen uitspraak zal worden bevestigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie