E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:2152
Centrale Raad van Beroep, 21/2733 WMO15-VV

Inhoudsindicatie:

Het besluit van 27 mei 2021 wordt, gelet op de artikelen 6:19, eerste lid, en 6:24, eerste lid, van de Awb mede in de beoordeling betrokken. Als vaststaand wordt aangenomen dat verzoekster vanaf 1 juli 2021 geen begeleiding meer ontvangt van [hulpverlener]. Verzoekster heeft aangevoerd dat door het wegvallen van die begeleiding haar participatie en zelfredzaamheid in het gedrang komen, zij hierdoor in een noodsituatie terecht is gekomen en begeleiding enkel door [hulpverlener] mogelijk is. Voor dat laatste bevatten de door verzoekster overgelegde medische verklaringen echter onvoldoende onderbouwing. Nu het college bereid is een maatwerkvoorziening voor begeleiding in natura te verstrekken, is de voorzieningenrechter van oordeel dat geen sprake is van een spoedeisend belang tot het verstrekken van de beoogde maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak. Gelet hierop zal het verzoek om een voorlopige voorziening worden afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie