E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:1261
Centrale Raad van Beroep, 20/2612 AOW

Inhoudsindicatie:

Ouderdomspensioen voor ongehuwde pensioengerechtigde terecht herzien naar ouderdomspensioen voor een gehuwde pensioengerechtigde. Het betoog van appellant dat de Svb bij het huisbezoek een cautie had moeten geven, treft geen doel. De verplichting om in bepaalde gevallen de cautie te geven is neergelegd in artikel 5:10a van de Awb . De Raad merkt nog op dat niet in geschil is dat de Svb aan appellant geen boete heeft opgelegd en dat er dus ook geen andere procedure is waarin deze ter beoordeling voor ligt. Er is dus geen sprake geweest van een “criminal charge.”

Uit de feiten en omstandigheden blijkt niet dat appellant in de periode in geding duurzaam gescheiden leefde van zijn echtgenote in de zin van artikel 1, derde lid, onder b, van de AOW , zodat hij voor de toepassing van die wet niet is aan te merken als ongehuwde.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie