E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:1182
Centrale Raad van Beroep, 18/6491 PW

Inhoudsindicatie:

Afgewezen verzoeken om bijzondere bijstand. Kosten aanvullende zorgverzekering en eigen risico. Niet noodzakelijk. Deelname aan collectieve aanvullende zorgverzekering van door college aangewezen zorgverzekeraar .

De kosten van premies voor een aanvullende ziektekostenverzekering horen niet tot de noodzakelijke kosten van bestaan in de zin van artikel 35 lid 1 van de PW . Bijzondere individuele omstandigheden heeft appellante niet aannemelijk gemaakt. Met het beleid van het college dat inhoudt dat personen met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm kunnen deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering van de door het college aangewezen zorgverzekeraar en recht hebben op een tegemoetkoming in de premie aanvullende ziektekostenverzekering, is het niet buiten de grenzen van een redelijke beleidsbepaling getreden. Appellante, die geen gebruik heeft gemaakt van de collectieve ziektekostenverzekering, wordt niet ongelijk behandeld ten opzichte van degenen die deelnemen aan de door het college aangeboden collectieve verzekering omdat geen sprake is van gelijke gevallen. Appellante kan geen beroep doen op bijstand met terugwerkende kracht op grond van het beleid omdat ten tijde van de aanvraag de kosten niet alleen al waren gemaakt maar ook waren voldaan. De omstandigheid dat het eigen risico bij de aangeboden collectieve verzekering kan worden meeverzekerd betekent niet dat de kosten van het eigen risico van appellante voortvloeien uit bijzondere omstandigheden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie