E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:1175
Centrale Raad van Beroep, 18/5421 PW

Inhoudsindicatie:

Intrekken en terugvorderen AIO-aanvulling. Geen melding gemaakt van onroerend goed in Turkije. Geen medewerking verleend aan in te stellen vervolgonderzoek in Turkije. Beroep ter zitting op ongerechtvaardigd onderscheid gaat in tegen goede procesorde. Appellanten hebben ter zitting gewezen op een brief van de Svb over het verschil in behandeling tussen de verschillende groepen AIO-gerechtigden waaruit volgt dat de Svb een ongerechtvaardigd onderscheid maakt. De gemachtigde van de Svb heeft ter zitting aangevoerd niet voorbereid te zijn op deze grond en geen verweer kan voeren. Vastgesteld moet worden dat appellanten de beroepsgrond eerder naar voren hadden kunnen brengen. De ter zitting aangevoerde grond is te laat en in strijd met de goede procesorde aangevoerd en zal dan ook niet inhoudelijk worden besproken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie