E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2021:1009
Centrale Raad van Beroep, 19/4698 PW

Inhoudsindicatie:

Hoger beroep niet-ontvankelijk. Onvoldoende procesbelang. Het hoger beroep is dan ook niet-ontvankelijk wegens onvoldoende procesbelang. Appellanten hebben de gevraagde financiële gegevens steeds tijdig overgelegd en de bij de besluitvorming opgelegde nadere verplichtingen hebben geen (financiële) consequenties gehad. De beroepsgrond dat de opgelegde verplichtingen en voorwaarden in wezen als een sanctie moeten worden gezien, is dan ook louter principieel van aard. Ook het in hoger beroep gehandhaafde betoog dat het college heeft gehandeld in strijd met artikel 2:1 van de Awb door aan de gemachtigde - in iedere zaak van appellanten opnieuw - een schriftelijke machtiging te vragen, is louter principieel van aard.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie