E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2020:741
Centrale Raad van Beroep, 19/2008 AW

Inhoudsindicatie:

Terugvordering (deel) wachtgeld en uitkering op grond van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel vanwege herhaalde schending van de informatieplicht. Het verzoek om af te zien van verdere invordering is afgewezen omdat appellant niet voldoet aan de voorwaarde dat de terugvordering niet verwijtbaar mag zijn. De Raad is van oordeel dat de minister zijn conclusie dat appellant in categorie 6 valt onvoldoende heeft onderbouwd. De aan categorie 6 verbonden en in het aspect doelbewust tot uitdrukking komende grotere mate van verwijtbaarheid kan niet op het verstrekken van geen of foutieve informatie worden gebaseerd. Het hoger beroep slaagt en de aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. De minister wordt opdragen een nieuwe beslissing te nemen op het bezwaar tegen het besluit van 26 april 2017. Een - eventueel - beroep tegen de nieuwe beslissing op bezwaar kan slechts bij de Raad worden ingesteld.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie